fbpx
Nieuws
Nieuws
T2-campus zoekt dringend TECHtalent!

T2-campus zoekt dringend TECHtalent!

En wij zijn niet alleen! Tech­no­lo­gieën evolu­e­ren sneller dan dat je ‘tech’ kan zeggen en er komen elke dag tech­jobs bij. Helaas vinden bedrij­ven niet genoeg mensen met een tech­no­lo­­gie- of tech­niek­oplei­ding om de vele open­staande tech­va­ca­tu­res in te vullen. Grijp jouw kans en kies voor 100% zeker­heid op een coole job!

Gaming is big business

Gaming is big business

Gamen zit in de lift! Jonge­ren (en ouderen) gaan massaal aan het gamen en dus is de gaming indu­strie big busi­ness. Dat merken we ook bij T2, waar de game­o­p­lei­din­gen popu­lair­der zijn dan ooit.

TECH 4 Kids: Proef van STEM

TECH 4 Kids: Proef van STEM

Laat je zoon/dochter kennis­ma­ken met STEM op onze TECH4kids tijdens het TECH­fes­ti­val. T2-campus wordt die woens­dag­na­mid­dag hele­maal inge­palmd door kinderen/jongeren. Er zijn immers heel wat uitda­gende TECHac­ti­vi­tei­ten.

Ondernemen is zoals een ritje in de botsauto’s

Ondernemen is zoals een ritje in de botsauto’s

(Starten met) onder­ne­men brengt niet alleen heel wat denk­werk, busi­ness­plan­ning, analyse, mana­ge­ments­kills, …met zich mee. Wie onder­neemt bereidt zich best voor op een portie verras­sin­gen, hoe stevig je de teugels ook in handen houdt.

T2 opent modernste zwembad van Europa

T2 opent modernste zwembad van Europa

Vandaag openen we met een klimaat­neu­traal, hoog­tech­no­lo­gisch zwembad in onze centrale hal een abso­lute primeur in Europa. Het binnen­bad is een hoog­tech­no­lo­gisch wonder van 2 miljoen euro en het verbruikt hele­maal geen energie.

Lablaunch HVAC en Smartgrid

Lablaunch HVAC en Smartgrid

Op 26 febru­ari nodig­den we ieder­een uit voor de house­war­ming van ons Ener­gie­huis en Smart Grid labo. We bouwden in ons HVAC-lab immers een heuse woning met twee verdie­pin­gen waar onze trai­nees alle nieuw­ste tech­nie­ken en tech­no­lo­gieën in verwar­ming, domo­tica, venti­la­tie, batte­rijen, … in een reële setting kunnen aanle­ren.

OPROEP: Join the EdTech‑club

OPROEP: Join the EdTech‑club

Goes­ting om met nieuwe tech­no­lo­gieën (AR,VR, AI, Arduino, chat­bots, tablets…) te expe­ri­men­te­ren, kennis te delen over hoe deze nieuwe Educa­tion Tech­no­lo­gieën (EdTech) je lessen/werk kunnen ‘pimpen’? Dan ben jij degene die we zoeken.

Pin It on Pinterest

X
X
X