Nieuws
Nieuws

TECH 4 Kids: Proef van STEM

Laat je zoon/dochter ken­nis­mak­en met STEM op onze TECH4kids tij­dens het TECH­fes­ti­val. T2-cam­­pus wordt die woens­dag­namid­dag hele­maal ingepalmd door kinderen/jongeren. Er zijn immers heel wat uitda­gende TECHac­tiviteit­en.

Ondernemen is zoals een ritje in de botsauto’s

(Starten met) onderne­men brengt niet alleen heel wat denkw­erk, busi­ness­plan­ning, analyse, man­age­mentskills, …met zich mee. Wie onderneemt berei­dt zich best voor op een por­tie ver­rassin­gen, hoe ste­vig je de teugels ook in han­den houdt.

T2 opent modernste zwembad van Europa

Van­daag ope­nen we met een kli­maat­neu­traal, hoogtech­nol­o­gisch zwem­bad in onze cen­trale hal een absolute primeur in Europa. Het bin­nen­bad is een hoogtech­nol­o­gisch won­der van 2 miljoen euro en het ver­bruikt hele­maal geen energie.

Lablaunch HVAC en Smartgrid

Op 26 feb­ru­ari nodig­den we iedereen uit voor de house­warm­ing van ons Energiehuis en Smart Grid labo. We bouw­den in ons HVAC-lab immers een heuse won­ing met twee verdiepin­gen waar onze trainees alle nieuw­ste tech­nieken en tech­nolo­gieën in ver­warm­ing, domot­i­ca, ven­ti­latie, bat­ter­i­jen, … in een reële set­ting kun­nen aan­leren.

OPROEP: Join the EdTech‑club

Goest­ing om met nieuwe tech­nolo­gieën (AR,VR, AI, Arduino, chat­bots, tablets…) te exper­i­menteren, ken­nis te delen over hoe deze nieuwe Edu­ca­tion Tech­nolo­gieën (EdTech) je lessen/werk kun­nen ‘pim­pen’? Dan ben jij degene die we zoeken.

WEDSTRIJD: IdeaalDuaal

Ideaal­D­u­aal is een wed­stri­jd waar­bij Syn­tra Vlaan­deren op zoek gaat naar inno­vatieve ideeën die leren op de school­bank com­bineren met leren op de werk­plek. Want dat is duaal leren.

Pin It on Pinterest

X
X
X