Onder­wijs
Onder­wijs

T2 Onderwijscampus

zoekt techtalent

Jonge TECH­talenten inspi­reren en laten groeien

Samen ontdekken

T2 is de place‐to‐be voor iedereen waar ook maar een beetje TECH­talent in schuilt. Jongeren zijn zowel binnen als buiten school­tijd meer dan welkom om hun TECH­talent te ontdekken en te ontplooien. Leer­krachten zijn welkom om hun exper­tise met ons te delen, om nieuwe inzichten te ontwik­kelen samen met andere collega’s, om hun leer­lingen nieuwe dingen bij te brengen of om zelf hele­maal bij te blijven, want tech­no­logie evolu­eert zó snel! Samen ontdekken we hoe leren ook anders kan.

T2 TECHlabs

Maak gebruik van onze TECH­labs alsof het je eigen leslo­kaal is. We maken je wegwijs en voor­zien waar nodig een train‐the‐trainer zodat T2 geen geheimen meer heeft voor jou en ons lab ook jouw lab wordt.

Samen anders leren

Virtueel leren, project­matig werken, computa­ti­o­neel denken en handelen, STEM, compe­ten­ties van de toekomst .… Onze innovat(H)oren denken graag met je mee om anders leren toe te passen in jouw klas. Hou deze pagina in het oog en schrijf je in op onze nieuws­brief.

Future Skills

Bij de T2‐oplei­dingen staat actief leren centraal. De trainer is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar om flexibel veran­de­ringen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

Learning snacks

Korte snacks” van 1 minuut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leer­video kan je je thuis al bekwamen, of je komt voor een work­shop naar de T2‑campus. Kort, effi­ciënt en snel.

Netwerk mee

Treed als school samen met meer dan 100 andere orga­ni­sa­ties en bedrijven toe tot ons T2‐ecosysteem. T2 helpt je graag de kloof tussen klas en bedrijf te over­bruggen. Schrijf je in op onze nieuws­brief, neem deel aan onze TECHe­vents, kom met je leer­lingen naar T2 … en word één van ons.

Inspirerende TECHevents

Word geïn­spi­reerd. Volg een TECH­tour, kom naar een TEChtalk of doe mee aan een TECH­boost­camp.

TECHecosysteem

Dit ecosys­teem bestaat uit 100plus tech­no­logie bedrijven die samen met de T2‑campus tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Bezoek onze Labs

Er zijn maar liefst 11 high end labo’s van 1.500 m² die verschil­lende aspecten van tech­no­logie en tech­niek tackelen. Elk van deze labo’s is uitge­rust met de nieuwste machines en tech­no­lo­gieën.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op hoogte van de laatste tech­no­logie ontwik­ke­lingen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

Organiseer een TECHtour

De T2‑campus is een WOW‑campus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedrijven om tech­no­logie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHnologie bende

De Tech­nologie­bende is een unieke, Genkse bende die work­shops rond tech­no­logie en weten­schap aanbiedt aan kinderen en jongeren tussen 8 en 14 jaar.
Ben je jong, leer­gierig en vooral nieuws­gierig? Kom dan in je vrije tijd naar T2 en ga op zoek naar jouw TECH­talent. Leren program­meren, een voer­tuig bouwen, apps ontwik­kelen, … zijn enkele voor­beelden uit het ruime aanbod aan work­shops.

Workshops

Volgende work­shops voor jongeren van 8‑14 jaar vinden plaats in het najaar:

  • Robot Artec
  • Maak je eigen elek­trisch voer­tuig
  • TECH­no­ga­me­club
  • Robot­club

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp moti­veert het TECH­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Je leert hoe je jouw concept op de juiste manier in de markt zet en je ontdekt hoe je een goed winst­model opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tijdens de TECHtalks word je door geïn­spi­reerde spre­kers en vakex­perten onder­ge­dom­peld in de laatste tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen.

Bel ons, schrijf ons

Voorstellen en (wilde) ideeën

T2 is een nieuw project. Ook voor ons. Zeker voor onder­wijs. Heb je vragen, voor­stellen, wilde of minder wilde ideeën? Drop ze hier en inspi­reer ons om van T2 een krach­tige maar vooral leuke en leer­rijke biotoop te maken voor leer­lingen en leer­krachten.

RTC Limburg

Eén van de vaste bewo­ners is het RTC Limburg. Het RTC (Regi­o­naal Tech­no­lo­gi­sche Centrum) onder­steunt neto­ver­schrij­dend de scholen in de 3de graad bso‐tso‐buso, CLW’s en Leer­tijd om leer­p­lan­doel­stel­lingen gelinkt aan tech­no­logie te behalen. Zij doen dit door kennis te versterken en/of infra­struc­tuur aan te bieden die niet voor­handen is in de scholen en door samen­wer­kingen tussen bedrijven en scholen te onder­steunen.

RTC Limburg is vanaf september 2018 gehuis­vest op de T2‑campus (lokaal 2.42).

Lies­beth Schra­epen – coör­di­nator
Liesbeth.​Schraepen@​rtclimburg.​be
089 30 99 20

Rinaldo Meni­chetti – verbinder onderwijs‐bedrijfsleven
Rinaldo.​Menichetti@​rtclimburg.​be
089 30 99 21

 

Limburg stemt af

Limburg STEM’t af!’ is een drie­jarig project voor onder­wijs en bedrijfs­leven met een duur­zame ambitie om voor Limburgse tech­no­lo­gi­sche talenten nieuwe werk­vormen te creëren die leiden tot een vlotte aanslui­ting met de arbeids­markt. RTC Limburg is initi­a­tief­nemer i.s.m. diverse part­ners. In school­jaar 2018 – 2019 vormen scholen straffe teams met bedrijven om te werken rond sleu­tel­com­pe­ten­ties van de 21ste eeuw.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X