fbpx
Maak het mee
Maak het mee

Leren en carrière

Alles gaat razendsnel. Nieuwe technologieën bieden nieuwe jobkansen. Ontdek op de T2-campus de grote diversiteit van leeractiviteiten in 11 hightech labo’s. En bouw een carrière met de juiste kwaliteitsopleiding.

Ondernemen en groeien

Ontdek je ondernemerszin in de Broeikas. Ontmoet ondernemers, startups en TECHtalenten. Laat je inspireren door TECHtalks en gratis TECHboostcamps.

Innoveren en voorop lopen

Op de T2-campus worden de meest innovatieve technologieën in slimme on- en offline leermodules ‘verpakt’ zodat jij altijd voorop loopt.

Onderwijs én Ondernemen

De T2-campus brengt onderwijs en ondernemers bij elkaar. Met TECHtours, Innovatie Tribes, Hackathons en stageplekken wordt samenwerking gestimuleerd.

TECHtalent Diana: één jaar later

=
Remember Diana? Ze vertelde ons een jaar geleden over haar studie... Hoe gaat het vandaag met Diana...

Verzilver je idee in een business kans

=

Laat je inspireren tijdens het TECHboostcamp en leer hoe je op de meest effectieve manier je idee vertaalt naar een vernieuwend business concept.

Dag van de wetenschap

=
Ontdek nieuwe technologieën op de T2-campus op zondag 24 november...

Ontdek waarom gaming BIG business is?

=
Jongeren (en ouderen) ‘slaan’ massaal aan het gamen...

Events

december, 2019

17dec09:0017:00In de kijkerTECH­boost­camp Special AIOntdek wat AI voor jouw busi­ness bete­kent

17dec12:3013:00Start to Connect @Deepak MehtaFutu­ro­loog @ Tech­no­polis

20dec09:0012:30Google Digi­taal Atelier 2: SEO en een opti­male website voor je bezoe­kersVDAB work­shop

Nieuws

Opleidingen

Jobs

Maak het mee op meest innovatieve TECHnologie campus van Limburg

Met een 100% focus op het ontdekken en groot maken van TECH­talenten zijn we continu op zoek naar inspi­re­rende ‘vernieu­wers’ die anders durven denken. Of je nu een onder­nemer bent, een startup, of een leer­kracht… neem zelf het initi­a­tief om jouw kennis te delen. We zoeken graag met je naar een T2‑match.

Electro

T2‑campus wil een inno­va­tieve meer­waarde bieden aan elek­tro­be­drijven door een breed aanbod van opti­male kwali­ta­tieve oplei­dingen aan te bieden in de meest inno­va­tieve opleidingslabo’s met state‐of‐the‐art equip­ment.

New Energy

De snel evolu­e­rende tech­no­logie rond hernieuw­bare energie en slimme sturingen kan je komen ontdekken en voelen in de inno­va­tieve New Energy labo’s. Kom je kennis vergroten over Smart Micro­grids, ener­gie­op­slag of nieuwe verwar­mings­tech­nieken.

New Materials

De T2‑campus biedt oplei­dingen in textiel, kunst­stof en compo­siet. De unieke labo’s spelen in op evolu­ties in de nieuwe mate­ri­alen en bieden cursisten een plek om te ontdekken, te expe­ri­men­teren en te leren.

Information Technology

Op de T2‑campus kan je terecht voor prak­tijk­ge­richte oplei­dingen in de gebieden van Soft­ware ontwik­ke­ling, Analy­tics, Systeem­be­heer, Cloud, IoT, Project Mana­ge­ment, Drone en Gaming.

100% Jobzekerheid!

Volg één van de 350+ TECHopleidingen bij T2 en vul meteen één van de 1000 openstaande vacatures in.

“Later wil ik medi­sche tech­no­logie maken die mensen helpt. Die combi­natie van met mensen werken en tech­niek vind ik heel belang­rijk.”
- Diana, leerling industriële wetenschappen
“Ik ben op zoek naar onder­steu­ning om mijn ideeën om te zetten naar een startup. Daarom wil ik clublid worden van de Broeikas op T2‑campus, waar ik gelijk­ge­zinden kan ontmoeten.”
- Tyler, werknemer met startupambities

T2 is een opleidingscampus voor TECHtalenten

Talent en tech­no­logie staan centraal in de slimste 24.000 m² van België. Ben je TECH‐minded of moet jij je eigen TECH­talent nog ontdekken? We dompelen je in de T2‑campus onder in een wereld van inte­res­sante tech­no­logie oplei­dingen, gratis TECHtalks, StartUP boost­camps en zoveel meer. Maak het mee en bezoek onze campus.

11 TECHlabs

Er zijn maar liefst 11 high‐end labs van 1500 m² die verschil­lende aspecten van tech­no­logie en tech­niek tackelen. Elk van deze labo’s is uitge­rust met de nieuwste machines en tech­no­lo­gieën.

Schrijf je in voor de T2‑nieuwsbrief

5 + 7 =

Er is een stij­gende vraag naar Block­chain solu­tion devel­o­pers én er is abso­luut een toekomst voor Block­chain

- Karim Grini, Blockchain trainer T2‑campus

SYNTRA

orga­ni­seert prak­tijk­ge­richte oplei­dingen voor iedereen die onder­ne­mend is en zich verder wil ontplooien. Met meer dan 1200 docenten en 100 gemo­ti­veerde mede­wer­kers is SYNTRA een toon­aan­ge­vende opleider binnen het Limburgse tech­no­lo­gie­land­schap.

VDAB

is als arbeids­markt regis­seur actief om werk­zoe­kende maxi­maal op maat te acti­veren, met het oog op een duur­zame inscha­ke­ling op de arbeids­markt. Loop­baan­be­ge­lei­ding en oplei­dingen op maat voor tech­no­lo­gie­ta­lenten zijn succes bouw­stenen van een pro‐actieve aanpak.

STAD GENK

is een krach­tige duwer voor het Limburgs onder­wijs en ontwik­ke­laar van Thor Park. Scholen kunnen gebruik maken van topap­pa­ra­tuur en jongeren worden geïn­spi­reerd in de bele­vings­ruimte. Ze worden uitge­no­digd om mee te expe­ri­men­teren in tech­no­lo­gie­mo­dules en projecten.

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X