Aftellen naar de opening
van ons gloed­nieuw gebouw

Dag(en)

:

Uur

:

Minuten

:

Seconden

Aftellen naar de opening van ons gloednieuw gebouw

Dag(en)

:

Uur

:

Minuten

:

Seconden

september

01sep10:0018:00Save the date!T2 preview

Kom naar gratis TECHtalks

TECHtalks zijn korte, gratis sessies voor onder­ne­mers, tech­neuten en curi­euzen die met een onder­ne­mende blik naar tech­no­logie kijken en klaar willen zijn voor de toekomst.

In onze TECHtalks ontdek je welke tech­no­lo­gi­sche vernieu­wingen er echt toe doen, wat hun meer­waarde is voor jou of je onder­ne­ming, hoe je ze in jouw profes­si­o­nele leven kan imple­men­teren en wat dat met zich meebrengt.

toekomst upgrade

Voor onder­ne­mers, tech­neuten en curi­euzen die hun profes­si­o­nele leven willen upgraden naar de reali­teit van morgen.

Hou je blik scherp

De wereld rondom ons is in constante veran­de­ring dankzij tech­no­lo­gi­sche vernieu­wingen. Hou je blik scherp, je vinger aan de pols en kom niet voor verras­singen te staan.

slimste 24.000m2

lanceer je toekomst met nieuwe technologie opleidingen.

De T2-campus helpt je toekom­stige tech­no­lo­gieën slim, snel en onder­ne­mend eigen te maken. Op de slimste 24.000m²’ van België worden elke dag 1.300 gepas­si­o­neerde tech­no­l­gie­lief­heb­bers, studenten én onder­ne­mers uitge­daagd om het maxi­male uit hun talent en de nieuwste tech­no­logie te halen.

Schrijf je in voor de T2-nieuwsbrief

T2-nieuwsbrief

5 + 9 =

LAATSTE INNOVATIES

Jong, minder jong, leer­ling, werk­nemer, werk­zoe­kend of onder­nemer? Ontdek en beleef de laatste tech­no­logie inno­va­ties.

NEW ENERGY

New energy omvat de meest inno­va­tieve tech­nieken uit de ener­gie­sector. Of het nu gaat over de EPB-verslag­gever of over de inte­grator van tech­nieken in een smart buil­ding. Al deze tech­nieken kunnen aange­leerd worden op T2.

VR/AR/IR

VR/AR/IR zal een grote impact hebben op zowel opera­ti­o­nele busi­ness­mo­dellen, alsook op het vlak van nieuwe leer­me­tho­dieken. Deze VR/AR/IR-talenten zullen alvast de economie een nieuwe boost geven. Zorg dat jij erbij bent.

SMART FACTORY

De Smart Factory is een intel­li­gente produc­tie­lijn, die alle elementen omvat van Indu­stry 4.0. Tech­nici en opera­toren kunnen op T2-campus kennis­maken met de fabriek van de toekomst en zich zo voor­be­reiden op een digi­tale toekomst.

SLIMME STAD

Ontdek jouw tech­talent in de Slimme Stad. In een hyper­mo­derne omge­ving beleven jongeren een tech­no­lo­gie­avon­tuur. We inspi­reren hen om samen hun slimme stad’ te bouwen volgens de regels van toekomst.

BLOCKCHAIN

Block­chain wordt omschreven als één van dé tech­no­lo­gieën die de wereld in de komende jaren gaat veran­deren. Leer wat block­chain voor jou kan bete­kenen en hoe je van start kan gaan in deze nieuwe wereld.

BATTERIJ SPECIALIST

We leven in een tijd waar alle toestellen, machines en trans­port evolu­eren naar volledig elek­trisch en tege­lijk overal en altijd beschik­baar. Opslag van energie is één van de belang­rijkste groei­markten. Wacht dus niet tot morgen om te starten met je oplei­ding tot batte­rij­spe­ci­a­list.

3D-PRINTING

3D-prin­ters zijn geen gadgets meer. Steeds meer wordt de 3D-printer ingezet in produc­tie­op­drachten voor speci­fieke doel­einden, zowel in kunst­stof als in metaal.

IOT

Leer hoe Internet Of Things’ kan gebruikt worden om appa­raten, toestellen en machines slimmer te maken.

FUTURE SKILLS LAB

De 21ste eeuw vraagt toekomst­be­sten­dige vakex­perten. Steeds sneller veran­de­rende situ­a­ties stellen eisen aan je vermogen om te kunnen scha­kelen. Vaar­dig­heden om Future Proof te zijn, zijn dus onont­beer­lijk. Ontwikkel jouw future skills en excel­leer.

SMART GRID LABO

In de toekomst zullen nieuwe tech­no­lo­gieën het power grid’ beter onder­steunen voor een heel nieuw gebied. Meer flexibel netwerk- mana­ge­ment moet de toene­mende invoe­ring van hernieuw­bare energie compa­tibel maken met de conven­ti­o­nele energie. Ontdek hoe je een smart grid bouwt.

DIGITAL SKILLS

Versterk je digi­tale vaar­dig­heden. Leer effi­ci­ënter werken door het gebruik van digi­tale hulp­mid­delen. Leer hoe je je busi­ness kan laten groeien door gebruik te maken van digi­tale tools. We helpen je over de drem­pel­vrees heen om meer digi­taal te worden.

PLASTIC+ LAB

Leer hoe de kunst­stof­sector een cruciale rol speelt bij het gebruik van nieuwe mate­ri­alen en welke impact disruptie van nieuwe mate­ri­alen heeft op de recy­clage in de circu­laire economie.

SYNTRA

orga­ni­seert prak­tijk­ge­richte oplei­dingen voor iedereen die onder­ne­mend is en zich verder wil ontplooien. Met meer dan 1200 docenten en 100 gemo­ti­veerde mede­wer­kers is SYNTRA een toon­aan­ge­vende opleider binnen het Limburgse tech­no­logie land­schap.

VDAB

is als arbeids­markt regis­seur actief om werk­zoe­kende maxi­maal op maat te acti­veren, met het oog op een duur­zame inscha­ke­ling op de arbeids­markt. Loop­baan bege­lei­ding en oplei­dingen op maat voor tech­no­logie talenten zijn succes bouw­stenen van een pro-actieve aanpak.

STAD GENK

is een krach­tige duwer voor het Limburgs onder­wijs en ontwik­ke­laar van Thor Park. Scholen kunnen gebruik maken van topap­pa­ra­tuur en jongeren worden geïn­spi­reerd in de bele­vings­ruimte. Ze worden uitge­no­digd om mee te expe­ri­men­teren in tech­no­lo­gie­mo­dules en projecten.

TECH Ecosysteem

De T2-campus ontdekt, stimu­leert, ontwik­kelt en connec­teert elk tech­no­lo­gie­ta­lent om het econo­mi­sche weefsel van de regio te versterken.
OPLEIDINGENTECH ECOsys­teem

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten