Maak het mee

#Tyler Naeb­klang | startup onder­nemer

Hou je blik scherp

De wereld rondom ons is in constante veran­de­ring dankzij tech­no­lo­gi­sche vernieu­wingen. Hou je blik scherp, je vinger aan de pols en kom niet voor verras­singen te staan.

Toekomst upgrade

Voor onder­ne­mers, tech­neuten en curi­euzen die hun profes­si­o­nele leven willen upgraden naar de reali­teit van morgen.

Top trainers

Alle T2-oplei­dingen worden verzorgd door inspi­re­rende trai­ners van zowel Syntra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange erva­ring in hun vak én een passie om jouw talent te ontwik­kelen.

Altijd laatste technologie

  • Grootste inno­vatie aanbod
  • Top trai­ners & vakex­perts
  • Inclu­sief future skills

100% integratie onderwijs en bedrijven

Het T2-ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­no­logie bedrijven die zich samen met de T2‑campus willen enga­geren om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Bezoek onze nieuwe labo’s

De inno­va­tieve labo’s SMART FACTORY, PLASTI-Q, 3D-PRINTSHOP en het ENERGIEHUIS verbinden tech­niek met tech­no­logie. En in de BROEIKAS haal jet het maxi­male uit je onder­ne­mers­ta­lent gehaald.

Kom naar gratis TECHtalks

TECHtalks zijn korte, gratis sessies voor onder­ne­mers, tech­neuten en curi­euzen die met een onder­ne­mende blik naar tech­no­logie kijken en klaar willen zijn voor de toekomst.

In onze TECHtalks ontdek je welke tech­no­lo­gi­sche vernieu­wingen er echt toe doen, wat hun meer­waarde is voor jou of je onder­ne­ming, hoe je ze in jouw profes­si­o­nele leven kan imple­men­teren en wat dat met zich meebrengt.

Laatste berichten

T2-campus

Zoekt techtalent

Ontdek top technologie opleidingen, praktijkgerichte trainers en innovatieve labo's

ELEKTRO

T2-campus wil een inno­va­tieve meer­waarde bieden aan elek­tro­be­drijven door een breed aanbod van opti­male kwali­ta­tieve oplei­dingen aan te bieden in de meest inno­va­tieve opleidingslabo’s met state of the art equip­ment.

NEW ENERGY

De snel evolu­e­rende tech­no­logie rond hernieuw­bare energie en slimme sturingen kan je komen ontdekken en voelen in de inno­va­tieve New Energy labo’s. Kom je kennis vergroten over Smart Micro­grids, energie opslag of nieuwe verwar­mings­tech­nieken.

NEW MATERIALS

De T2-campus biedt oplei­dingen in textiel, kunst­stof en compo­siet. De unieke labo’s spelen in op evolu­ties in de nieuwe mate­ri­alen en bieden cursisten een plek om te ontdekken, te expe­ri­men­teren en te leren

ICT

Op de T2-campus kan je terecht voor prak­tijk­ge­richte oplei­dingen in de gebieden van Soft­ware ontwik­ke­ling, Analy­tics, Systeem­be­heer, Cloud, IoT, Project Mana­ge­ment, Drone en Gaming..

SYNTRA

orga­ni­seert prak­tijk­ge­richte oplei­dingen voor iedereen die onder­ne­mend is en zich verder wil ontplooien. Met meer dan 1200 docenten en 100 gemo­ti­veerde mede­wer­kers is SYNTRA een toon­aan­ge­vende opleider binnen het Limburgse tech­no­logie land­schap.

VDAB

is als arbeids­markt regis­seur actief om werk­zoe­kende maxi­maal op maat te acti­veren, met het oog op een duur­zame inscha­ke­ling op de arbeids­markt. Loop­baan bege­lei­ding en oplei­dingen op maat voor tech­no­logie talenten zijn succes bouw­stenen van een pro-actieve aanpak.

STAD GENK

is een krach­tige duwer voor het Limburgs onder­wijs en ontwik­ke­laar van Thor Park. Scholen kunnen gebruik maken van topap­pa­ra­tuur en jongeren worden geïn­spi­reerd in de bele­vings­ruimte. Ze worden uitge­no­digd om mee te expe­ri­men­teren in tech­no­lo­gie­mo­dules en projecten.

TECH Ecosysteem

De T2-campus ontdekt, stimu­leert, ontwik­kelt en connec­teert elk tech­no­lo­gie­ta­lent om het econo­mi­sche weefsel van de regio te versterken.
ALLE OPLEIDINGENTECH ECOsys­teem

slimste 24.000m2

lanceer je toekomst met nieuwe technologie opleidingen.

De T2-campus helpt je toekom­stige tech­no­lo­gieën slim, snel en onder­ne­mend eigen te maken. Op de slimste 24.000m²’ van België worden elke dag 1.300 gepas­si­o­neerde tech­no­l­gie­lief­heb­bers, studenten én onder­ne­mers uitge­daagd om het maxi­male uit hun talent en de nieuwste tech­no­logie te halen.

Schrijf je in voor de T2-nieuwsbrief

T2-nieuwsbrief

11 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten