fbpx
Maak het mee
Maak het mee

Ontdek jouw TECHtalent

Gratis TECHtalks en student events

Ontdek TOP technologie opleidingen

Versterk Limburgs TECH eco‑systeem

Makkelijk bereikbaarheid

Leer programmeren in EU codeweek

Kom op 8 oktober naar de EU programmeerweek op de T2‑campus

Clubhuis voor TECHtalenten

Zin in ondernemen? Ontdek de Broeikas en maak jouw ondernemersdroom waar...

EdTECH­­playground

Proef en speel met nieuwe educatieve technologieën...

Gaming is BIG business

Jongeren (en ouderen) ‘slaan’ massaal aan het gamen...

Events

septem­ber, 2019

16sep09:0012:00Work­shop Media­wijs­heidVDAB work­shop

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leer­krach­tenLeer werken met Arduino in je klas tijdens 3 lessen!

26sep09:0017:00Tech­Boost­Camp | Energie tran­si­tieGeld verdie­nen met de energie tran­si­tie

Nieuws

Opleidingen

Jobs

Maak het mee op meest innovatieve TECHnologie campus van Limburg

Met een 100% focus op het ontdek­ken en groot maken van TECH­talen­ten zijn we continu op zoek naar inspi­re­rende ‘vernieu­wers’ die anders durven denken. Of je nu een onder­ne­mer bent, een startup, of een leer­kracht… neem zelf het initi­a­tief om jouw kennis te delen. We zoeken graag met je naar een T2‑match.

Electro

T2-campus wil een inno­va­tieve meer­waarde bieden aan elek­tro­be­drij­ven door een breed aanbod van opti­male kwali­ta­tieve oplei­din­gen aan te bieden in de meest inno­va­tieve opleidingslabo’s met state-of-the-art equip­ment.

New Energy

De snel evolu­e­rende tech­no­lo­gie rond hernieuw­bare energie en slimme sturin­gen kan je komen ontdek­ken en voelen in de inno­va­tieve New Energy labo’s. Kom je kennis vergro­ten over Smart Micro­grids, ener­gie­op­slag of nieuwe verwar­mings­tech­nie­ken.

New Materials

De T2-campus biedt oplei­din­gen in textiel, kunst­stof en compo­siet. De unieke labo’s spelen in op evolu­ties in de nieuwe mate­ri­a­len en bieden cursis­ten een plek om te ontdek­ken, te expe­ri­men­te­ren en te leren.

Information Technology

Op de T2-campus kan je terecht voor prak­tijk­ge­richte oplei­din­gen in de gebie­den van Soft­ware ontwik­ke­ling, Analy­tics, Systeem­be­heer, Cloud, IoT, Project Mana­ge­ment, Drone en Gaming.

100% Jobzekerheid!

Volg één van de 350+ TECHopleidingen bij T2 en vul meteen één van de 1000 openstaande vacatures in.

“Later wil ik medi­sche tech­no­lo­gie maken die mensen helpt. Die combi­na­tie van met mensen werken en tech­niek vind ik heel belang­rijk.”
- Diana, leerling industriële wetenschappen
“Ik ben op zoek naar onder­steu­ning om mijn ideeën om te zetten naar een startup. Daarom wil ik clublid worden van de Broei­kas op T2‑campus, waar ik gelijk­ge­zin­den kan ontmoe­ten.”
- Tyler, werknemer met startupambities

T2 is een opleidingscampus voor TECHtalenten

Talent en tech­no­lo­gie staan centraal in de slimste 24.000 m² van België. Ben je TECH-minded of moet jij je eigen TECH­talent nog ontdek­ken? We dompe­len je in de T2-campus onder in een wereld van inte­res­sante tech­no­lo­gie oplei­din­gen, gratis TECHtalks, StartUP boost­camps en zoveel meer. Maak het mee en bezoek onze campus.

11 TECHlabs

Er zijn maar liefst 11 high-end labs van 1500 m² die verschil­lende aspec­ten van tech­no­lo­gie en tech­niek tacke­len. Elk van deze labo’s is uitge­rust met de nieuw­ste machi­nes en tech­no­lo­gieën.

Schrijf je in voor de T2-nieuwsbrief

12 + 8 =

Er is een stij­gende vraag naar Block­chain solu­tion devel­o­pers én er is abso­luut een toekomst voor Block­chain

- Karim Grini, Blockchain trainer T2‑campus

SYNTRA

orga­ni­seert prak­tijk­ge­richte oplei­din­gen voor ieder­een die onder­ne­mend is en zich verder wil ontplooien. Met meer dan 1200 docen­ten en 100 gemo­ti­veerde mede­wer­kers is SYNTRA een toon­aan­ge­vende oplei­der binnen het Limburgse tech­no­lo­gie­land­schap.

VDAB

is als arbeids­markt regis­seur actief om werk­zoe­kende maxi­maal op maat te acti­ve­ren, met het oog op een duur­zame inscha­ke­ling op de arbeids­markt. Loop­baan­be­ge­lei­ding en oplei­din­gen op maat voor tech­no­lo­gie­ta­len­ten zijn succes bouw­ste­nen van een pro-actieve aanpak.

STAD GENK

is een krach­tige duwer voor het Limburgs onder­wijs en ontwik­ke­laar van Thor Park. Scholen kunnen gebruik maken van topap­pa­ra­tuur en jonge­ren worden geïn­spi­reerd in de bele­vings­ruimte. Ze worden uitge­no­digd om mee te expe­ri­men­te­ren in tech­no­lo­gie­mo­du­les en projec­ten.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X