Van 6 tot 66+: In T2 leert iedereen!

02.02.2023

Onze T2-campus in het Genkse Thor Park leverde in 2022 maar liefst 4.000 afgestudeerde trainees af. Daarbovenop beleefden zo’n 6.000 jongeren hier een heuse STEM-ervaring. Een absoluut record. Leerlingen, werkzoekenden, werknemers en ondernemers: allen scherpten ze hun vaardigheden aan in onze innovatieve opleidingscampus waar SyntraPXL, VDAB en EducaThor dagelijks Limburgs techtalent ontwikkelen. En ook de plannen voor 2023 zijn ambitieus!

Met een sterke focus op duurzaamheid, samen over generaties heen leren en een uitgebreid ecosysteem van bedrijven werken we bij T2 intensief mee aan oplossingen om de krapte van vandaag en de arbeidsmarktuitdagingen, zoals klimaattransitie, robotisering én digitalisering van morgen aan te gaan.

 

De Limburgse werkgever heeft het moeilijk om geschoold personeel te vinden. Met 43.323 vacatures in 2022 en slechts 23.144 werkzoekenden is dat niet onlogisch. Een structureel probleem dat zich al jaren stelt en ook de komende tijd niet zal verbeteren. “Door de vergrijzing stromen er meer werknemers uit dan in”, zegt Joris Philips, directeur VDAB Limburg. “Dat maakt dat we alles in het werk stellen om werkzoekenden optimaal om -en bij te scholen. Opleiden vormt daarbij een bijzonder belangrijke pijler. Met de campagne In elke werkzoekende schuilt een witte raaf wil VDAB werkgevers dan ook bewust maken van het feit dat een kandidaat niet 100% moet matchen met de vacature. Met de juiste opleiding en ondersteuning kan je immers zelf aan de slag gaan om die veelgevraagde match te creëren. Een gedachtegoed waar we in T2-campus via tal van gepersonaliseerde leertrajecten dagelijks op inzetten. Dit uniek leer-ecosysteem waar je van 6 tot 66+ je gading kan vinden, is uniek in Vlaanderen. Hier mogen we als Limburgers best trots op zijn. Zelfs van over de (taal)grenzen heen komen er wekelijks jaloerse blikken onze werking bewonderen.”

Innovatie en educatie

In T2-campus wordt geen kans onbenut gelaten om zij die zich willen bijscholen of omscholen binnen techniek of technologie ook effectief de juiste kansen te bieden. De domeinen waarbinnen dat gebeurt kenden de voorbije jaren een duidelijke evolutie richting duurzame thema’s. “2022 was booming business wat betreft opleidingen omrent e-mobility, batterijtechnologie en warmtepompen”, zegt Dirk Vanstipelen, directeur bij SyntraPXL. “De cursistenaantallen binnen deze opleidingen gingen in 2022 met maar liefst 25% omhoog. We blijven hierbinnen ook innoveren om het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen van nu én de toekomst. Zo bieden we sinds kort de allereerste gecertificeerde opleiding waterstoftechnologie in Vlaanderen aan. Een mooi voorbeeld van hoe we binnen T2-campus blijven inzetten op de combinatie van innovatie en educatie. Ook de verdere digitalisering van de leeromgeving via de inrichting van tal van state-of-the-art hybride leslokalen belooft één van de stokpaardjes van 2023 te worden.”

Ook kernpartner EducaThor heeft de wind in de zeilen en ziet de toekomst positief tegemoet. “We merken dat we voor heel wat jongeren echt het verschil maken”, zegt onderwijsmanager Ingrid Cruysberghs. “Scholen komen vanuit heel Vlaanderen naar T2-campus om gebruik te maken van onze state-of-the-art labo’s en nemen massaal deel aan onze STEM-workshops. Leerkrachten krijgen daarbij maximale ondersteuning, zodat elke mogelijke drempel verdwijnt. Zo stimuleren we jongeren al heel vroeg richting een studie- en jobkeuze binnen diverse STEM-domeinen, wat onze bedrijven straks alleen maar ten goede zal komen.”

T2-campus is sedert haar opening in 2018 geëvolueerd tot een ware hotspot voor trainees én bedrijven. “Ons B2B-ecosysteem kende doorheen de jaren een enorme groei; bedrijven vinden steeds meer de weg naar onze techtalenthub”, stelt T2-Community Builder Anneleen Conjaerts. “Een evolutie die we ook de komende jaren willen faciliteren. Enkel via een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen we immers tegemoetkomen aan de noden van de arbeidsmarkt en bieden we onze regio voldoende ruimte voor economische groei.”

Dit kan je ook interessant vinden

T2-campus onthult gloednieuw kunstwerk van Koen Vanmechelen

De T2-campus in het Genkse Thor Park pakt uit met een indrukwekkend kunstwerk van Koen Vanmechelen. Met de onthulling van ‘Cosmopolitan Fossil’ zet de campus een nieuwe stap in haar evolutie naar een leeromgeving waarin kunst een belangrijke rol speelt. Zo beoogt T2 zowel trainees als bezoekers verder te inspireren en haalt ze bovendien het werk in huis van een internationale kunstenaar met sterke lokale roots.

T2-campus en stad Genk bundelen krachten voor de Genkse maakindustrie

De T2-campus en stad Genk slaan de handen in elkaar voor de lancering van een bijzondere eventreeks voor de Genkse maakindustrie. Door de versterkte automatisering, robotisering en algemene stijging van kosten staat de sector immers onder druk. Via het organiseren van diverse interactieve infosessies beogen de stad en de innovatieve opleidingscampus alvast een deel van de oplossing te vormen. Onder de noemer ‘Genk Maakt’ wordt er in dat kader op 18 april een eerste event opgezet in de state-of-theart omgeving van T2-campus, waar er via een inspirerende ontbijtsessie gefocust wordt op de maakprofielen van de toekomst.