Bereik­baarheid
Bereik­baarheid

T2-campus

T2-Cam­pus 8040 3600 Genk

Goede bereikbaarheid

Het Thor Park ligt aan de rand van Water­schei op zo’n 5 km van het cen­trum van Genk.

Met de fiets

Thor Park is vanu­it alle wind­streken vlot met de fiets bereik­baar via zow­el gewone als toeris­tis­che fietspaden. Thor Park ligt op het toeris­tis­che fiet­sroutenetwerk tussen knoop­pun­ten 508 en 509. Van zow­el het noor­den, oost­en als zuiden kan je hier een­voudig ger­ak­en. Tij­dens de mid­dag kan je op 15 minuten tijd naar het cen­trum met een Mobit-fiets. Blue-bike is beschik­baar bij het sta­tion Genk.

Overdekte fietsenstalling

In het gebouw van T2 is een overdek­te fiet­sen­stalling voorzien, hier is ruimte voor gewone fiet­sen maar ook voor elek­trische fiet­sen en bak­fi­et­sen. Buiten kan je je fiets of brom­fi­ets kwi­jt op de aange­duide plekken. Vanaf sep­tem­ber 2019 zal er eve­neens overdek­te fiet­sen­stalling beschik­baar zijn in het nieuwe par­keerge­bouw.

Met de auto

Via de autosnel­weg E314 kan je de op- en afrit num­mer 32 Genk-Oost nemen. Deze ligt op slechts 2,5 km van het Thor Park. Vanaf hier volg je de indus­triële beweg­wi­jz­er­ing ‘Poort Genk’ met het num­mer 8040.
Thor Park is een parkomgev­ing. Daarom geldt een beperk­te snel­heid tot max­i­mum 50 km/uur

Parkeren

Park­eren op het Thor Park doe je bij voorkeur op de park­ings 4, 5 of 6. Omwille van de unieke parkomgev­ing waarin Thor Park gesitueerd is, is park­eren buiten de aange­duide par­keer­zones niet toege­lat­en.

Op P1, P5 en P8 zijn er laad­palen voor elek­trische voer­tu­igen voorzien.

Vanaf sep­tem­ber 2019 zal in aansluit­ing bij P4 een par­keerge­bouw open zijn. Naast de werf waar dit par­keerge­bouw wordt opgetrokken, is een tijdelijke park­ing aan­gelegd.

Met de bus

Naar de les tot 20u

Lijn G1, tussen 6u en 20u elk half uur, tussen 7u en 9u en tussen 15u en 18u elk kwarti­er.

Halte Water­schei Thor­park, aan de ingang van het park.

Vier andere zijn:

 • Lij­nen G1 en 3: halte Water­schei Mijn, op 2 minuten wan­de­len .
 • Lij­nen 8, 9, 11, en 40: Halte Water­schei Springstraat, op 20 minuten wan­de­len;
 • Lij­nen G7, 8, 9, 11, 40 en 45: halte Water­schei Bas­cule, op 20 minuten wan­de­len;
 • Lij­nen G6, G8, 31, 33, 44, halte Water­schei Hoeven­za­v­el op 30 minuten wan­de­len.

Na de les 

Neem de avondli­jn G3 om 22u19 aan halte Water­schei Thor­park. 

Meld aan de chauf­feur aan welke Genkse halte je wilt uit­stap­pen. Elke halte bin­nen Genks grondge­bied is mogelijk.

Bereken je ide­ale route met de routeplan­ner van De Lijn.

Met de Trein

T2-cam­pus op het Thor Park is makke­lijk bereik­baar vanu­it de vol­gende tre­in­sta­tions:

 • Sta­tion Genk – afs­tand 5 km: directe busverbind­ing naar het Thor Park. Deelfi­et­sen en deel­wa­gens zijn beschik­baar
 • Sta­tion Has­selt – afs­tand 20 km
 • Sta­tion Luik – 59 km
 • Sta­tion Maas­tricht – afs­tand 27 km

Stap je af aan het sta­tion van Genk en neem je de bus G1 richt­ing Water­schei naar het Thor Park. Deze komt twee maal per uur en doet er 16 min. over. Je kan ook met een Mobit-fiets of een Blue-bike tot aan Thor Park fiet­sen.

Nabi­jgele­gen luchthavens

 • Antwer­pen – 90 km
 • Brus­sel – 87 km
 • Charleroi – 126 km
 • Düs­sel­dorf – 113 km
 • Eind­hoven – 64 km
 • Frank­furt – 272 km
 • Luik – 53 km
 • Maas­tricht / Aken – 27 km

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X