Roadshow T2-innovatHoren

Een team van innovatHoren bezoekt bedrijven en kennisinstellingen binnen de 4 domeinen: elektro, ICT, new energy en materials. Deze specialisten polsen naar de behoeften van bedrijven en zoeken naar
X
X
X