fbpx

Het .NET‐framework is van Micro­soft. C# is de popu­lairste program­meer­taal binnen .NET waarmee je verschil­lende soorten appli­ca­ties kan bouwen. Dit doe je in Visual Studio, de ontwik­kelom­ge­ving. Bij windows‐applicaties gebruiken we XAML, bij web‐applicaties ASP​.NET MVC. Termen die je misschien al eens in een vaca­ture tegen­kwam en die je alle­maal duide­lijk gaan worden tijdens deze oplei­ding. Na deze oplei­ding kom je meestal terecht in middel­grote bedrijven, al dan niet als consultant.

Start opleiding:
NVT 
Duur:
 
Opleidingstype:
Blended leren 
Sector:
ICT 
Prijs: € N.V.T.

21e‐eeuwse vaar­dig­heden zijn 14 sleu­tel­com­pe­ten­ties, verdeeld over 4 kwadranten, om succesvol te zijn in het werken en leven in de 21e eeuw.

Start opleiding:
NVT 
Duur:
 
Opleidingstype:
Online 
Sector:
Future Skills 
Prijs: € 

Je bent crea­tief en wil 3D print producten en concepten bedenken. Wil je dan je concept vertalen in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­signer kan je je dien­sten aanbieden zowel als “Product­de­signer” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
11-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395

Je bent crea­tief en wil 3D print producten en concepten bedenken. Wil je dan je concept vertalen in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­signer kan je je dien­sten aanbieden zowel als “Product­de­signer” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
10-09-19 16:45 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395

Je bent crea­tief en wil 3D print producten en concepten bedenken. Wil je dan je concept vertalen in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­signer kan je je dien­sten aanbieden zowel als “Product­de­signer” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 425

Waarom zou een kandidaat‐koper in ’s hemels­naam een aankoop­ma­ke­laar inscha­kelen? Hij of zij kan toch zelf op het internet surfen en op gespe­ci­a­li­seerde vast­goed­sites panden zoeken die passen in het budget?

Start opleiding:
08-10-19 16:45 
Duur:
131 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Vastgoed 
Prijs: € 475

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdekkersberoep.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 495

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdekkersberoep.

Start opleiding:
01-09-19 16:45 
Duur:
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 380

Het is een koud kunstje om te zien waarom we deze oplei­ding warm aanbe­velen: bijna gega­ran­deerd werk, een geva­ri­eerd taken­pakket dat voldoe­ning biedt en afwis­se­lende sociale contacten. Boven­dien is dit een echt beroep met een toekomst. De strenge bouw­voor­schriften op het vlak van ener­gie­zui­nig­heid maken van de klas­sieke cv‐installateur een echte raad­gever op het vlak van zuinige en ecolo­gi­sche verwarmingstypes.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
224 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 853

Het is een koud kunstje om te zien waarom we deze oplei­ding warm aanbe­velen: bijna gega­ran­deerd werk, een geva­ri­eerd taken­pakket dat voldoe­ning biedt en afwis­se­lende sociale contacten. Boven­dien is dit een echt beroep met een toekomst. De strenge bouw­voor­schriften op het vlak van ener­gie­zui­nig­heid maken van de klas­sieke cv‐installateur een echte raad­gever op het vlak van zuinige en ecolo­gi­sche verwarmingstypes.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
228 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 1.147

De Vlaming heeft een baksteen in de maag! In de oplei­ding aannemer metsel‐ en beton­werken leer je de kneepjes van de ruwbouw. Ook het verbouwen van een bestaande ruwbouw komt aan bod.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
164 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 520

De Vlaming heeft een baksteen in de maag! In de oplei­ding aannemer metsel‐ en beton­werken leer je de kneepjes van de ruwbouw. Ook het verbouwen van een bestaande ruwbouw komt aan bod.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
148 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 445

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X