Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Het .NET‐framework is van Micro­soft. C# is de popu­lairste program­meer­taal binnen .NET waarmee je verschil­lende soorten appli­ca­ties kan bouwen. Dit doe je in Visual Studio, de ontwik­kelom­ge­ving. Bij windows‐applicaties gebruiken we XAML, bij web‐applicaties ASP​.NET MVC. Termen die je misschien al eens in een vaca­ture tegen­kwam en die je alle­maal duide­lijk gaan worden tijdens deze oplei­ding. Na deze oplei­ding kom je meestal terecht in middel­grote bedrijven, al dan niet als consul­tant.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
Blended leren 
Sector:
ICT 
Prijs: € n.v.t.

In deze oplei­ding leer je hoe je een animatie‐klaar 3D figuurtje maakt. Een karakter dat we nadien leven kunnen inblazen door het te animeren.

We houden het model eenvoudig zodat we effi­ciënt alle basis­prin­cipes kunnen behan­delen. Vorm en topo­logie worden uitvoerig besproken zodat alles over­tui­gend kan bewegen.

Start opleiding:
12-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395,00

In deze oplei­ding leer je de basis van hoe je een 3D figuur klaar maakt om te animeren.

We voor­zien een 3D character van een skelet en leren hoe je het model er mee asso­ci­eert.

Vervol­gens maken we emotieve gezichts­uit­druk­kingen. Het doel van deze oplei­ding is dat je tech­nieken leert om figuren klaar te maken om te animeren en/of moti­on­cap­ture data aan te linken.

Start opleiding:
30-03-2019 @ 9:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395,00

Ben je crea­tief en heb je inte­resse voor tech­niek. Werk je graag met de computer en oplos­sings­ge­richt? Dan is deze oplei­ding iets voor jou. Je leert nieuwe producten met profes­si­o­nele soft­ware ontwerpen, 3D‐printen, nabe­werken en inspec­teren. Opge­legde oefe­ningen worden afge­wis­seld met eigen ontwerpen.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
 
Sector:
ICT 
Prijs: € 

Als bewoner van een appar­te­ment, loft, flat, studio of maison­nette heb je te maken met mede­be­wo­ners. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een appar­te­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor verant­woor­de­lijk is. Wat is de invloed van bewo­ners­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aanspra­ke­lijk, ben je hier­voor verze­kerd of zijn de mede‐eigenaars aanspra­ke­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Pin It on Pinterest

X
X
X