fbpx

Een modern learning technologie campus

Campus voor TECHtalent

De T2‑campus is een oplei­dings­campus voor tech­niek en tech­no­logie voor leer­lingen, werk­ne­mers, onder­ne­mers en werk­zoe­kenden. Het is een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt en in de etalage zet.

T2‑campus wil zoveel moge­lijk TECH‐goesting creëren met zijn aanbod van meer dan 300 oplei­dingen en inno­va­ties. Op die manier willen we de meer dan 1000 onin­ge­vulde vaca­tures in tech­niek en tech­no­logie in Limburg alleen invullen.

Onderwijs op maat van de arbeidsmarkt

De T2‑campus wil inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen creëren en aanbieden, om tege­moet te komen aan de bedrijfs‐uitdagingen van vandaag en morgen.

 

Om de kost­bare compe­ten­ties van de toekomst in kaart te brengen, treden we in gesprek met de bedrijfs­we­reld.

Innovatieve leermethodieken

Op T2‑campus is leren vernieu­wend:

  • T2‑campus biedt zijn trai­nees de moge­lijk­heid om flexibel een persoon­lijk leer­tra­ject samen­stellen, met enkel die elementen waar hij/zij nood aan heeft en met de leer­vorm die hem/haar het best past.
  • Je leert er met tech­no­lo­gieën en methoden zoals blended learning, AR en VR, e‑learning en MOOC.

Broeikas voor ondernemerschap

T2‑campus moedigt onder­ne­mer­schap en onder­ne­mend­heid aan via verschil­lende broei­kas­for­mats:

  • Onder­ne­mersi­deeën worden persoon­lijk onder­steund  om zo in de juiste omstan­dig­heden uit te groeien tot inno­va­ties.
  • Trai­nees worden actief gesti­mu­leerd en geïn­spi­reerd om onder­ne­mend te zijn.

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X