fbpx
TECH­tour
TECH­tour

TECHtour

learn, do & stay on top

Tijdens de TECH­tour op word je niet alleen onder­ge­dom­peld in nieuwe tech­no­logie, je ervaart ook dat het delen van kennis, het delen van oppor­tu­ni­teiten de basis is van het onder­nemen 2.0.

Grip op morgen

De TECHtour is een compacte 3600 tour door de technologieën van morgen die vandaag al relevant zijn.

T2 nodigt uit

TECHnify jouw onderneming

T2 nodigt je uit voor een TECH­tour in de splin­ter­nieuwe T2‑campus in het Thor Park in Genk. De TECH­tour is een compacte 3600 tour door de tech­no­lo­gieën van morgen die vandaag al rele­vant zijn en die jouw onder­ne­ming niet mag missen.

TECHmenu

  • Samen maken we een TECH­t­ours opmaat
  • Je bepaalt zelf je eigen programma
  • Je kiest per TECH­tour  telkens één work­shop

Zo simpel is het

Aan de hand van korte ‘learning snacks’ leer je bij over nieuwe tech­no­lo­gieën, de inno­vatie die ze kunnen brengen in je onder­ne­ming en hoe de T2‑campus de talenten in je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.

Neem contact op met Roger Heij­mans +32 491 07 64 19‬ of Anne­leen Conjaert + 32 472 90 88 72. Zij helpen je graag met het samen­stellen van jullie TECH­tour.

Energy Smartgrid

Learn & Do

Het ener­gie­grid is in trans­for­matie. Hoe gaat jouw onder­ne­ming de ener­gie­vraag en ‑aanbod sturen?

In deze work­shop beheer je live een smart­grid. Je krijgt inzichten die je kijk op (hernieuw­bare) energie veran­deren.
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

VR/AR

Serious Game

Virtual Reality en Augmented reality hebben bewezen meer­waarde in oa oplei­ding en onder­steu­ning van produc­tie­pro­cessen.

In deze work­shop ga je aan de slag met VR en AR. Je ervaart zelf waar VR en AR in jouw bedrijf een win kan zijn.

@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

DRONES

Play, Learn & Do

Drones zijn geen onbe­kende meer met hun vele toepas­singen

In deze work­shop scoor je eerste vlieg­mi­nuten en hoor hoe drone­toe­pas­singen veel verder gaan dan spel en sport.
@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

IT

Be Inspired

Computa­ti­onal thin­king, de taal van de 21e eeuw.

Van basis program­meren tot Internet of Things en Arti­fi­cial Intel­li­gence, na deze work­shop heb je zicht op onmis­bare funda­ment van IT en de tech­no­lo­gieën van morgen.
@
Innovat(h)oren
Ullrich Petré en Dirk Vrancken

3D‐printing

TECH leverage

Van team­ont­werp over proto­type tot product. 3D‐design en prin­ting bete­kent disruptie in bepaalde toepas­singen

Volg de volle­dige work­flow van ontwerp tot product en bespreek het scala aan moge­lijk­heden met speci­a­listen.
@
Innovat(h)or Fernando Pereira en ondernemer Tom Castermans

SiF 4.00

Digitale Transformatie

Indu­strie 4.0 is geen mode­woord. door­ge­dreven digi­tale tran­for­matie maakt productie nog flexi­beler

In deze work­shop simu­leer je een produc­tie­proces en maak je kennis met de verschil­lende aspecten van indu­strie 4.0
@
Innovat(h)or André Jodogne

Future Skills

Talent Development

Maak je mede­wer­kers wend­baar voor toekom­stige veran­de­ringen.

Ontdek de verborgen talenten van je mede­wer­kers in een breakout‐spel rond 21e eeuwse vaar­dig­heden
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

Broeikas

Business Innovatie

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken, waar we onder­ne­mers­goes­ting kweken en waar we tijd en ruimte creëren om te expe­ri­men­teren, te leren en te doen. In de Broeikas is [anders denken] de norm.
@
Innovat(h)or Roger Heijmans
agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X