fbpx

stay on top

Been bij met de nieuwste rele­vante tech­no­lo­gieën voor jouw orga­ni­satie.

Grip op morgen

De TECHtour is een compacte 3600 tour door de technologieën van morgen die vandaag al relevant zijn en die jouw ondeneming niet mag missen.

TECHnify jouw onderneming

De wereld van tech­niek en tech­no­logie veran­dert snel. Dat maakt dat orga­ni­sa­ties het tempo hoog moeten houden om bij te blijven. Maar het is niet gemak­ke­lijk om te onder­scheiden welke tech­no­lo­gieën nu écht hot and happe­ning en van belang zijn.

T2‑campus wil orga­ni­sa­ties en onder­ne­mers helpen om de rele­vante nieuwe tech­no­lo­giën te leren kennen en bij te benen met de skills en compe­ten­ties van morgen.

 

 

Zo doen we dat

Tijdens een  TECH­tour stelt T2‑campus een programma samen op maat van een orga­ni­satie of volgens een bepaalde thema­tiek.

Aan de hand van korte ‘learning snacks’ leer je bij over nieuwe tech­no­lo­gieën, de inno­vatie die ze kunnen brengen in je onder­ne­ming en hoe de T2‑campus de talenten in je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.

Inschrijfformulier

Vul het onder­staand formu­lier in blablabla…

[et_pb_dcgd_gravity_divi_module gf_form=“7” show_title=“off” show_description=“off” enable_ajax=“on” _builder_version=“4.0.7” hover_enabled=“0” custom_button=“on” button_text_size=“14px” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=“#008195” button_bg_enable_color=“on” button_border_radius=“5px” button_font=”|800||on|||||” button_alignment=“right” button_alignment_last_edited=“on|phone” button_alignment_phone=“center” button_border_width=“0px” button_bg_color__hover_enabled=“on|hover” button_bg_color__hover=”#12b1ad” button_bg_enable_color__hover=“on” custom_margin=“0px||0px||false|false” fontsformelements_font_size=“14px” fontsformelements_line_height=“1em” fontsformelements_font=”||||||||” custom_css_formcss_input=“background:#FFF !important;||font-size:18px !important;||border-radius:5px !important;||font-weight:900 !impor­tant;” custom_css_formcss_textarea=“background:#FFF !important;||font-size:18px !important;||border-radius:5px !important;||font-weight:900 !impor­tant;” fontsformbody_font_size=“14px” fontsformbody_line_height=“1.2em”][/et_pb_dcgd_gravity_divi_module]

Energy Smartgrid

Learn & Do

Het ener­gie­grid is in trans­for­matie. Hoe gaat jouw onder­ne­ming de ener­gie­vraag en ‑aanbod sturen?

In deze work­shop beheer je live een smart­grid. Je krijgt inzichten die je kijk op (hernieuw­bare) energie veran­deren.
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

VR/AR

Serious Game

Virtual Reality en Augmented reality hebben bewezen meer­waarde in oa oplei­ding en onder­steu­ning van produc­tie­pro­cessen.

In deze work­shop ga je aan de slag met VR en AR. Je ervaart zelf waar VR en AR in jouw bedrijf een win kan zijn.

@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

DRONES

Play, Learn & Do

Drones zijn geen onbe­kende meer met hun vele toepas­singen

In deze work­shop scoor je eerste vlieg­mi­nuten en hoor hoe drone­toe­pas­singen veel verder gaan dan spel en sport.
@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

IT

Be Inspired

Computa­ti­onal thin­king, de taal van de 21e eeuw.

Van basis program­meren tot Internet of Things en Arti­fi­cial Intel­li­gence, na deze work­shop heb je zicht op onmis­bare funda­ment van IT en de tech­no­lo­gieën van morgen.
@
Innovat(h)oren
Ullrich Petré en Dirk Vrancken

3D‐printing

TECH leverage

Van team­ont­werp over proto­type tot product. 3D‐design en prin­ting bete­kent disruptie in bepaalde toepas­singen

Volg de volle­dige work­flow van ontwerp tot product en bespreek het scala aan moge­lijk­heden met speci­a­listen.
@
Innovat(h)or Fernando Pereira en ondernemer Tom Castermans

SiF 4.00

Digitale Transformatie

Indu­strie 4.0 is geen mode­woord. door­ge­dreven digi­tale tran­for­matie maakt productie nog flexi­beler

In deze work­shop simu­leer je een produc­tie­proces en maak je kennis met de verschil­lende aspecten van indu­strie 4.0
@
Innovat(h)or André Jodogne

Future Skills

Talent Development

Maak je mede­wer­kers wend­baar voor toekom­stige veran­de­ringen.

Ontdek de verborgen talenten van je mede­wer­kers in een breakout‐spel rond 21e eeuwse vaar­dig­heden
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

Broeikas

Business Innovatie

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken, waar we onder­ne­mers­goes­ting kweken en waar we tijd en ruimte creëren om te expe­ri­men­teren, te leren en te doen. In de Broeikas is [anders denken] de norm.
@
Innovat(h)or Roger Heijmans

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X