TECH­tour VKW
TECH­tour VKW

VKW TECHtour

You snooze? You lose!

Tijdens de TECH­tour op 6 november word je niet alleen onder­ge­dom­peld in nieuwe tech­no­logie, je ervaart ook dat het delen van kennis, het delen van oppor­tu­ni­teiten de basis is van het onder­nemen 2.0.

@
Ruben Lemmens | gedelegeerd bestuurder VKW Limburg

Grip op morgen

De TECHtour is een compacte 3600 tour door de technologieën van morgen die vandaag al relevant zijn.

VKW Limburg nodigt uit

TECHnify jouw onderneming

VKW nodigt je uit voor een TECH­tour in de splin­ter­nieuwe T2‑campus in het Thor Park in Genk. De TECH­tour is een compacte 3600 tour door de tech­no­lo­gieën van morgen die vandaag al rele­vant zijn en die jouw onder­ne­ming niet mag missen.

You snooze?
You lose!

  • 6 november 2018
  • 18u ontvangst
  • 19u TECH­tour 1
  • 19u45 TECH­tour 2
  • 21u slot­woord in de T2‐bar
  • Deel­name 85,- euro excl. btw

Zorg dat je mee bent. T2‑campus, Thor Park, Genk. Maak het mee!

TECHmenu

  • Je maakt twee TECH­t­ours van elk 45 minuten
  • Je bepaalt zelf je eigen programma
  • Je kiest per TECH­tour  telkens één work­shop van 45 minuten uit de 8 menu opties
  • Wees er snel bij! Er zijn maxi­maal 15 stoel­tjes per TECH­tour per work­shop vrij

Zo simpel is het

Aan de hand van korte learning snacks’ leer je bij over nieuwe tech­no­lo­gieën, de inno­vatie die ze kunnen brengen in je onder­ne­ming en hoe de T2‑campus de talenten in je bedrijf naar een hoger niveau kan tillen.

Energy Smartgrid

Learn & Do

Het ener­gie­grid is in trans­for­matie. Hoe gaat jouw onder­ne­ming de ener­gie­vraag en -aanbod sturen?

In deze work­shop beheer je live een smart­grid. Je krijgt inzichten die je kijk op (hernieuw­bare) energie veran­deren.
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

VR/AR

Serious Game

Virtual Reality en Augmented reality hebben bewezen meer­waarde in oa oplei­ding en onder­steu­ning van produc­tie­pro­cessen.

In deze work­shop ga je aan de slag met VR en AR. Je ervaart zelf waar VR en AR in jouw bedrijf een win kan zijn.

@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

DRONES

Play, Learn & Do

Drones zijn geen onbe­kende meer met hun vele toepas­singen

In deze work­shop scoor je eerste vlieg­mi­nuten en hoor hoe drone­toe­pas­singen veel verder gaan dan spel en sport.
@
Innovat(h)or Ludo Guis­sons

IT

Be Inspired

Computa­ti­onal thin­king, de taal van de 21e eeuw.

Van basis program­meren tot Internet of Things en Arti­fi­cial Intel­li­gence, na deze work­shop heb je zicht op onmis­bare funda­ment van IT en de tech­no­lo­gieën van morgen.
@
Innovat(h)oren
Ullrich Petré en Dirk Vrancken

3D‐printing

TECH leverage

Van team­ont­werp over proto­type tot product. 3D‐design en prin­ting bete­kent disruptie in bepaalde toepas­singen

Volg de volle­dige work­flow van ontwerp tot product en bespreek het scala aan moge­lijk­heden met speci­a­listen.
@
Innovat(h)or Fernando Pereira en ondernemer Tom Castermans

SiF 4.00

Digitale Transformatie

Indu­strie 4.0 is geen mode­woord. door­ge­dreven digi­tale tran­for­matie maakt productie nog flexi­beler

In deze work­shop simu­leer je een produc­tie­proces en maak je kennis met de verschil­lende aspecten van indu­strie 4.0
@
Innovat(h)or André Jodogne

Future Skills

Talent Development

Maak je mede­wer­kers wend­baar voor toekom­stige veran­de­ringen.

Ontdek de verborgen talenten van je mede­wer­kers in een breakout‐spel rond 21e eeuwse vaar­dig­heden
@
Innovat(h)or Tom Nijsen

Broeikas

Business Innovatie

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken, waar we onder­ne­mers­goes­ting kweken en waar we tijd en ruimte creëren om te expe­ri­men­teren, te leren en te doen. In de Broeikas is [anders denken] de norm.
@
Innovat(h)or Roger Heijmans

TECHtour

learn, do & stay on top

Verscherp

je toekomstbeeld

Aan de hand van korte learning snacks leer je bij over nieuwe tech­no­lo­gieën, de inno­vatie die ze brengen in je onder­ne­ming en hoe je de talenten in je bedrijf kan ontwik­kelen en naar een hoger niveau kan tillen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X