Techfestival 2019

Make technology great again …

Let’s make TECHnology great again

Van 20 tot 25 mei gooien we de T2‑campus volledig open voor een knal­lend TECH­fes­tival. We program­meren een indruk­wek­kende line‐up van TECHac­ti­vi­teiten die onze ambitie moet waar­maken: heel veel TECH­goes­ting creëren. Het wordt immers eens tijd dat die meer dan 1.000 open­staande TECH­va­ca­tures inge­vuld raken.

TECH(brain)storm

Onze grootse ambitie heeft power en schou­ders nodig van jou(w) bedrijf. Doe mee en claim een tijd­slot uit de program­matie: een TECHtalk, work­shop, LAN‐party, laser­nacht­spel, groots of intiem event, … of een ander leuk idee? Of geen idee? Dan brain­stormen we toch gewoon samen!

6 goede redenen om partner van het TECHfestival te zijn

We want you! Lanceer jouw topact, wij geven het een podium!
10x10x10 TECHvacatures
Er zijn op dit moment meer dan 1.000 TECH­va­ca­tures in Limburg alleen die niet inge­vuld geraken.
Meer Meer Meer TECHjobs
De tech­no­logie gaat razend­snel vooruit en er komen alsmaar nieuwe TECH­jobs bij.
Love Love Love TECHtalents
TECH­talent moeten we koes­teren, verwennen, stimu­leren en alle kansen geven! Maar ze moeten zich­zelf eerst ontdekken.
Kom kom kom TECHhelden
Met ons TECH­fes­tival willen we zoveel moge­lijk poten­tieel talent naar onze campus halen: kinderen, jongeren, werk­zoe­kenden, werk­ne­mers, onder­ne­mers, … zo kunnen ze hun TECH­talent ontdekken.
Doe doe doe TECH
Ons programma zal afge­laden vol zitten met acti­vi­teiten, van s morgens vroeg tot s avonds laat. TECH­talent moeten kunnen kijken, horen en voelen, maar vooral doen!
Bam bam bam TECHstorm

We plannen tijdens het TECH­fes­tival een over­vloed aan TECH­com­mu­ni­catie om ons TECH­woord zo wijd moge­lijk te verspreiden. We bombar­deren de wereld via social media, online kanalen, de pers en veel belang­rijker … via mond‐aan‐mond réclame.

Betaal met talent …

We zetten voor jouw orga­ni­satie de T2‑campus gratis open en willen maar één ding in return: Een topac­ti­vi­teit die de TECH­goes­ting tot ver buiten Limburg tot nooit geziene hoogtes kata­pul­teert. T2‑campus wordt jouw podium.

Of course we can!

Waag je samen met ons aan een stage­dive om zoveel moge­lijk Limburgs TECH­talent te stimu­leren en misschien zelfs wel die meer dan 1000 open­staande einde­lijk eens in te vullen.

Wil je meer weten over aanpak, orga­ni­satie en plan­ning. Bel gerust met Kim Engelen +32 494 51 17 00‬. Zij weet je alle in‐outs te vertellen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X