TECH 4 Kids: Proef van STEM

TECH 4 Kids: Proef van STEM

Laat je zoon/dochter ken­nis­mak­en met STEM op onze TECH4kids tij­dens het TECH­fes­ti­val. T2-cam­pus wordt die woens­dag­namid­dag hele­maal ingepalmd door kinderen/jongeren. Er zijn immers heel wat uitda­gende TECHac­tiviteit­en.

Pin It on Pinterest

X
X
X