fbpx
Events
Events

T2 Events & Talks

Event­type

septem­ber 2019

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leer­krach­tenLeer werken met Arduino in je klas tijdens 3 lessen!

26sep09:0017:00Tech­Boost­Camp | Energie tran­si­tieGeld verdie­nen met de energie tran­si­tie

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM commu­nityCreëer samen met andere leer­krach­ten Arduino STEM projec­ten!

30sep19:0021:00Slimme IoT appa­ra­ten: Arti­fi­ci­ële Intel­li­gen­tie zonder data­cen­tersAls leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

oktober 2019

01okt09:0016:00Train the trainer Lean­labo (bijna volzet)Als leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

03okt09:0012:30Google Digi­taal Atelier 1: online marke­tingVDAB work­shop

03okt16:3021:30TECHtalk: 3D-prin­ting in de medi­sche wereldwaar gaan we naartoe?

07okt09:0016:00Work­shop Indu­strie 4.0 Program­meer­bare Logi­sche SturingVDAB work­shop

08okt(okt 8)09:0018(okt 18)12:00EU Code WeekVergroot je digi­tale skills

08okt19:0022:00EU Code Week: Coder­Dojo 18+gezel­lige know­ledge sharing op z’n digi­taals

15okt19:0021:00EdTech­playgroundProef & speel met nieuwe educa­tieve tech­no­lo­gieën!

16okt09:0012:00EU Code Week: Rasp­berry Pi voor leer­krach­tenOntdek de STEM­mo­ge­lijk­he­den van de mini-compu­ter

21okt09:0012:30Google Digi­taal Atelier 3: social media marke­tingVDAB work­shop

23okt08:3017:30Tech­Boost­Camp #8Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een busi­ness concept

29okt09:0012:30Google Digi­taal Atelier 4: e‑commerceVDAB work­shop

novem­ber 2019

07nov09:0012:30Work­shop info­grap­hicswork­shop VDAB

21nov09:0016:00Work­shop Arkite, jouw virtu­ele assis­tent in Lean Manu­fac­tu­ringVDAB work­shop

24nov14:0018:00Dag van de Weten­schap @T2Save the date

decem­ber 2019

04dec09:3015:00Work­shop lassenwork­shop VDAB

11dec08:3017:30Tech­Boost­Camp #9Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een busi­ness concept

12dec09:0016:00Work­shop: Indu­strie 4.0 zij aan zij met cobotVDAB work­shop

20dec09:0012:30Google Digi­taal Atelier 2: SEO en een opti­male website voor je bezoe­kersVDAB work­shop

febru­ari 2020

13feb14:0016:00Book­wid­gets voor leer­krach­tenLeer inter­ac­tieve oefe­nin­gen maken op ipad, smartpho­nes, tablet en PC.

maart 2020

05maa13:3016:30Digital trainer trajectHaal het maxi­male uit de educa­tieve toepas­sin­gen Microsoft,Apple of Google.

12maa08:3017:00Digital Day voor leer­krach­tenT2-campus en Micro­soft slaan de handen in mekaar!

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X