T2‑campus

T2‑campus

EEN KRACHTIGE BASIS VOOR ALLE TECHNO­LOGIE­DOMEINEN

Passie voor talenten & technologie

Op de T2‑campus kan elk tech­talent – met of zonder erva­ring – terecht voor een oplei­ding. Vanaf dit najaar worden er dage­lijks méér dan 1.300 trai­nees op de campus verwacht. Trai­nees van VDAB, SYNTRA Limburg en leer­lingen van de Limburgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij werken in de tech­labs.

FUTURE SKILLS 4.0

De kort­lo­pende cursussen van de Future Skills Academy worden gegeven door experts, zij maken gebruik van het nieuwste digi­tale denken. Ze vormen een essen­tiële leer­er­va­ring voor profes­si­o­nals die willen slagen in het digi­tale tijd­perk.

24.000M2

1.300 tech­talenten per dag. Jong, oud. Leer­ling, werk­nemer, werk­zoe­kende en onder­nemer ontdekken en beleven, in de 24.000m² die T2‑campus is, hun talent & tech­no­logie.

11 LABO’s

High end labo’s van 1.500m2 in Bouw
Kunst­stof, Bele­ving, New energy, Smart Grid, Metaal, Tech­shop, Gaming, Foto­grafie, Sound en Netwerk

300coaches

T2‑campus biedt een bijzon­dere mix van tech­no­logie experten, innovat(h)oren, leer­krachten, docenten en onder­ne­mers. Allen getraind om talenten te inspi­reren om het maxi­male uit zowel tech­no­logie als hun talent te halen.

1.000m2 beleven

Let’s play’ is het motto van de bele­vings­ruimte. In een hyper­mo­derne omge­ving worden jongeren geïn­spi­reerd om samen hun slimme stad’ te bouwen met 21th century skills.

350+ techniek opleidingen

Iedereen heeft een extra set future skills nodig. De T2 learning snacks’ blenden op de juiste manier onder­ne­mende skills met tech­no­lo­gi­sche exper­tise op vlak van o.a. Block­chain, Smart Grid Labo, New ener­gy­buil­ding, 3D‐printing en AR/VR.

1.500M2 NEW LAB

Het Tech­Shop Makers Factory‐programma biedt crea­tieven een geavan­ceerde tech­no­logie én oplei­digsom­ge­ving aan om hun ideeën te verwe­zen­lijken. NEW LAB is een maak­on­der­steu­ning geba­seerd op het Machine as a Service’-model.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X