Part­ners
Part­ners

OPENING SEPTEMBER

De T2‑campus opent in september 2018. Schrijf je in op onze nieuws­brief en volg ons op sociale media.

TECHNOLOGIE CAMPUS

De T2‑campus wordt een open campus die tech­no­logie letter­lijk in de etalage zet. Omdat tech­no­logie maar ook oplei­dings­me­tho­dieken voort­durend evolu­eren, werken we in een flexi­bele omge­ving die snel omge­bouwd kan worden.

De T2‑campus is een belang­rijk project uit het Stra­te­gisch Actie­plan voor Limburg en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­steund door EFRO, het Euro­pees Fonds voor Regi­o­nale Ontwik­ke­ling (12,5 miljoen euro), SALK (6 miljoen euro) en ESF (634.000 euro): Project Imag­in­no­va­tion. De totale kost­prijs van het project wordt geraamd op 57 miljoen euro. Verwacht wordt dat de part­ners er hun intrek zullen nemen tegen september 2018.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X