Part­ners
Part­ners

OPENING SEPTEMBER

De T2-cam­pus opent in sep­tem­ber 2018. Schri­jf je in op onze nieuws­brief en volg ons op sociale media.

TECHNOLOGIE CAMPUS

De T2-cam­pus wordt een open cam­pus die tech­nolo­gie let­ter­lijk in de eta­lage zet. Omdat tech­nolo­gie maar ook oplei­d­ingsmethod­ieken voort­durend evolueren, werken we in een flex­i­bele omgev­ing die snel omge­bouwd kan wor­den.

De T2-cam­pus is een belan­grijk project uit het Strate­gisch Actieplan voor Lim­burg en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­s­te­und door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwik­kel­ing (12,5 miljoen euro), SALK (6 miljoen euro) en ESF (634.000 euro): Project Imag­in­no­va­tion. De totale kost­pri­js van het project wordt ger­aamd op 57 miljoen euro. Verwacht wordt dat de part­ners er hun intrek zullen nemen tegen sep­tem­ber 2018.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X