Sterke schouders

De projectpartners SYNTRA Limburg, VDAB en de Stad Genk bundelen hun expertise op het vlak van opleidingen, arbeidsmarkt en technologie voor meer en duurzame tewerkstelling in techniek en technologie.

VDAB zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt. Het engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. VDAB clustert het merendeel van haar Limburgse technologische opleidingen op de T2-campus.

SYNTRA Limburg wil individuen en organisaties professioneel versterken door aanbod- en vraaggerichte opleidingen en begeleiding aan te bieden. De overgrote meerderheid van haar Limburgse technologische opleidingen gaan door op de T2-campus.

EducaThor staat voor de werking naar onderwijs vanuit Stad Genk op T2‑campus. Het helpt scholen in die innovatieversnelling. Stad Genk zet sterk in op de ontwikkeling van een nieuwe kennis- en maakeconomie. Op de T2-campus kunnen scholen gebruik maken van topapparatuur in een inspirerende omgeving.

TECH hub

In onze campus bieden we ruimte aan bedrijven en organisaties die onze visie en ambitie delen en hun schouders zetten onder het ontwikkelen van TECHtalent.

PlastIQ

PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.

 

Bookwidgets

BookWidgets is een gebruiksvriendelijk platform voor het maken van interactieve oefeningen.  Door gepassioneerde docenten te koppelen aan technologie, kan het potentieel van elke leerling worden gemaximaliseerd. Technologie verandert het onderwijs ten goede – en het gebeurt nu.

X
X
X