Loading...

LADEN...

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdek­kers­be­roep.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 495

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdek­kers­be­roep.

Start opleiding:
01-09-19 16:45 
Duur:
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 380

De Vlaming heeft een baksteen in de maag! In de oplei­ding aannemer metsel‐ en beton­werken leer je de kneepjes van de ruwbouw. Ook het verbouwen van een bestaande ruwbouw komt aan bod.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
164 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 520

De Vlaming heeft een baksteen in de maag! In de oplei­ding aannemer metsel‐ en beton­werken leer je de kneepjes van de ruwbouw. Ook het verbouwen van een bestaande ruwbouw komt aan bod.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
148 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 445

De Vlaming heeft een baksteen in de maag! In de oplei­ding aannemer metsel‐ en beton­werken leer je de kneepjes van de ruwbouw. Ook het verbouwen van een bestaande ruwbouw komt aan bod.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 475

Bouwen of verbouwen zal men in Vlaan­deren altijd blijven doen. Voor een dege­lijke afwer­king van een woning is een goede tegel­zetter een abso­lute nood­zaak. Bij SYNTRA Limburg leer je hoe je een vakbe­kwame tegel­zetter wordt, als werk­nemer of als zelf­stan­dige.

Start opleiding:
19-09-19 16:45 
Duur:
156 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 505

Bouwen of verbouwen zal men in Vlaan­deren altijd blijven doen. Voor een dege­lijke afwer­king van een woning is een goede tegel­zetter een abso­lute nood­zaak. Bij SYNTRA Limburg leer je hoe je een vakbe­kwame tegel­zetter wordt, als werk­nemer of als zelf­stan­dige.

Start opleiding:
10-09-19 16:45 
Duur:
196 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 510

Dekvloer­leggen, tegel­zetten en bepleis­teren zijn hele­maal je ding? Je hebt oog voor precisie en je houdt ervan om een ruwbouw netjes af te werken? Dan is deze oplei­ding iets voor jou!

Start opleiding:
01-09-19 06:55 
Duur:
232 
Opleidingstype:
Leertijd 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 165

Bouwen met asbest­hou­dende producten is al een hele tijd verboden in België, maar tijdens reno­va­ties, herstel­lingen of schoon­maak vormt bestaande asbest nog steeds een gevaar. U moet dus weten waar u asbest kan aantreffen en wat u mag, moet en kan doen om risico’s te vermijden. Leer asbest verwij­deren op een veilige, zorg­vul­dige én verant­woorde manier.

Start opleiding:
18-10-19 06:30 
Duur:
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 255

In heel Vlaan­deren kan een dakwerker nog onder­daken, golf­platen en andere bouw­ma­te­ri­alen aantreffen waarin asbest­ve­zels zijn verwerkt. De asbest­ver­wij­de­ring, de afvoer en het storten van oude daken volgens de tech­niek van de eenvou­dige hande­ling is een speci­a­li­satie op zich. De daarbij beho­rende wette­lijke bepa­lingen zijn van groot belang voor elk bouw­be­drijf.

Start opleiding:
11-10-19 06:30 
Duur:
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 255

Eén van de belang­rijkste econo­mi­sche sectoren in België is de sector bouw. Bouw­be­drijven zijn dage­lijks op zoek naar werk­ne­mers. Vooral personen met de kennis en de vaar­dig­heden om leiding te nemen op de werf maken een grote kans om aan de slag te gaan. Een boei­ende job in een bloei­ende sector!

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
136 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 510

Veel bedrijven zijn op zoek naar geschoolde lassers. Niet enkel metaal­ver­wer­kende bedrijven, maar ook bouw­be­drijven, carro­serie, auto­pro­ductie, machi­ne­fa­brieken, construc­tie­be­drijven… Wie goed kan lassen heeft altijd een streepje voor.

Maar, voor alles is er een begin. Ook voor het leren lassen. Daarom biedt SYNTRA Limburg een basis­op­lei­ding lassen aan. Heb je nog nooit gelast? Geen probleem! De oplei­ding start hele­maal van nul.

Start opleiding:
18-10-19 17:00 
Duur:
24 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Voertuigen en metaal 
Prijs: € 435

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X