Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als Elek­tricien of CV instal­la­teur het dak op! Als dat maar goed komt. Heb jij vol­doende “need to know” ken­nis om op een dak te werken?

Start opleiding:
6-06-2019 @ 19:00:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 245,00

Mooi plan! maar wat staat er alle­maal op?

Start opleiding:
8-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 125,00

Bin­nen het Cer­ga label werd er een bijkomend niveau van medew­erk­er ontwikkeld. Naast de bestaande tech­nis­che ver­ant­wo­ordelijken reg­istreert Cer­ga nu eve­neens gas­mon­teurs bin­nen een Cer­ga-instal­latiebedri­jf. Het nieuwe cer­ti­fi­caat kan behaald wor­den door te sla­gen voor het exa­m­en van de nieuwe oplei­d­ing ‘Gas­mon­teur’ van 16 uur of door een­ma­lig deel te nemen aan een vri­jstelling­sproef.

Op onder­staande link kan je je inschri­jven voor deze vri­jstelling­sproef:

http://www.syntra-limburg.be/opleidingen/vrijstellingsproef-cerga-gasmonteur

Start opleiding:
12-12-2018 @ 9:00:00 
Duur:
16 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 225,00

Inter­esseer jij je om energiepresta­tiecer­tifi­cat­en op te mak­en? Volg de oplei­d­ing energiedeskundi­ge type A en ga aan de slag als erk­end deskundi­ge.

Start opleiding:
13-11-2018 @ 18:45:00 
Duur:
96 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 1.180,00

Wil je gemachtigd zijn om een energiepresta­tiecer­ti­fi­caat voor pub­lieke gebouwen op te mak­en? Volg dan de oplei­d­ing extern energiedeskundi­ge pub­lieke gebouwen type C.

Start opleiding:
16-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
27 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 445,00

Pin It on Pinterest

X
X
X