Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als Elek­tri­cien of CV instal­la­teur het dak op! Als dat maar goed komt. Heb jij voldoende need to know” kennis om op een dak te werken?

Start opleiding:
6-06-2019 @ 19:00:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 245,00

Mooi plan! maar wat staat er alle­maal op?

Start opleiding:
8-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 125,00

Binnen het Cerga label werd er een bijko­mend niveau van mede­werker ontwik­keld. Naast de bestaande tech­ni­sche verant­woor­de­lijken regi­streert Cerga nu even­eens gasmon­teurs binnen een Cerga‐installatiebedrijf. Het nieuwe certi­fi­caat kan behaald worden door te slagen voor het examen van de nieuwe oplei­ding Gasmon­teur’ van 16 uur of door eenmalig deel te nemen aan een vrij­stel­lings­proef.

Op onder­staande link kan je je inschrijven voor deze vrij­stel­lings­proef:

http://​www​.syntra​-limburg​.be/​o​p​l​e​i​d​i​n​g​e​n​/​v​r​i​j​s​t​e​l​l​i​n​g​s​p​r​o​e​f​-​c​e​r​g​a​-​gasmonteur

Start opleiding:
12-12-2018 @ 9:00:00 
Duur:
16 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 225,00

Inte­res­seer jij je om ener­gie­pres­ta­tie­cer­ti­fi­caten op te maken? Volg de oplei­ding ener­gie­des­kun­dige type A en ga aan de slag als erkend deskun­dige.

Start opleiding:
13-11-2018 @ 18:45:00 
Duur:
96 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 1.180,00

Wil je gemach­tigd zijn om een ener­gie­pres­ta­tie­cer­ti­fi­caat voor publieke gebouwen op te maken? Volg dan de oplei­ding extern ener­gie­des­kun­dige publieke gebouwen type C.

Start opleiding:
16-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
27 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 445,00

Pin It on Pinterest

X
X
X