Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als Elek­tricien of CV instal­la­teur het dak op! Als dat maar goed komt. Heb jij vol­doende “need to know” ken­nis om op een dak te werken?

Start opleiding:
6-06-2019 @ 19:00:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 245,00

Mooi plan! maar wat staat er alle­maal op?

Start opleiding:
8-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
12 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 125,00

Bin­nen het Cer­ga label werd er een bijkomend niveau van medew­erk­er ontwikkeld. Naast de bestaande tech­nis­che ver­ant­wo­ordelijken reg­istreert Cer­ga nu eve­neens gas­mon­teurs bin­nen een Cer­ga-instal­latiebedri­jf. Het nieuwe cer­ti­fi­caat kan behaald wor­den door te sla­gen voor het exa­m­en van de nieuwe oplei­d­ing ‘Gas­mon­teur’ van 16 uur of door een­ma­lig deel te nemen aan een vri­jstelling­sproef.

Op onder­staande link kan je je inschri­jven voor deze vri­jstelling­sproef:

http://www.syntra-limburg.be/opleidingen/vrijstellingsproef-cerga-gasmonteur

Start opleiding:
12-12-2018 @ 9:00:00 
Duur:
16 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 225,00

Ook goest­ing om met nieuwe tech­nolo­gieën (AR,VR,AI, chat­bots, leuke apps, …) te exper­i­menteren, of je ken­nis te delen over hoe deze nieuwe tech­nolo­gieën je lessen/werk (kun­nen) ‘pim­pen’?  

Kom met gelijkgezin­den telkens de eerste dins­dag van de maand (19u-21u) op T2-cam­pus proeven en spe­len met nieuwe tech­nolo­gieën. Heb je zelf een leuke app of EdTech toepass­ing ontwikkeld of ont­dekt, deel het in onze EdTech­com­mu­ni­ty. 

EdTech­Play­ground op T2-cam­pus biedt je mogelijkhe­den aan om van anderen te leren, ken­nis te delen en op de hoogte te zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale onder­wi­js­land­schap.

Sessies najaar telkens van 19u-21u

  • 1 okto­ber 2019
  • 5 novem­ber 2019
  • 3 decem­ber 2019
Start opleiding:
1/10/2019 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Groepsleren en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 0

Inter­esseer jij je om energiepresta­tiecer­tifi­cat­en op te mak­en? Volg de oplei­d­ing energiedeskundi­ge type A en ga aan de slag als erk­end deskundi­ge.

Start opleiding:
13-11-2018 @ 18:45:00 
Duur:
96 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 1.180,00

Pin It on Pinterest

X
X
X