Loading...

LADEN...

Wil je al lang aan de slag met Arduino en dit als STEM gebruiken in de klas?
Ben je nog een beginner en weet je niets van elek­tro­nica en program­meren af?
Wil je zelf ontdekken wat je alle­maal met Arduino kan maken of aansturen?
Zin om meer van elek­tro­nica te weten te komen via een makke­lijke program­meer­om­ge­ving?

Arduino is een omge­ving die handig in te zetten is bij proto­ty­ping van elek­tro­ni­sche sturingen. Later kan je dan jouw scha­ke­ling omzetten naar een PCB.

Docent: Marchal Frank van EDULAB, www​.edulab​.be

Start opleiding:
24-09-19 17:00 
Duur:
30 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495

Wil je als leer­kracht graag met Arduino aan de slag in je STEM projecten of in andere lessen ?
Super, wij leren je hoe je Arduino kan inzetten in je lessen. Je moet er nog niets van weten, want we beginnen bij de basis. Je goes­ting om te ontdekken is vooral belang­rijk.

Start opleiding:
25/09/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 150

Heb je de basis van Arduino al onder de knie, maar wil je nog meer speciale compo­nenten leren aansturen?

Start opleiding:
28-01-20 18:00 
Duur:
30 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495

Ingrepen uitvoeren aan een elek­tri­sche instal­latie is een risi­co­volle onder­ne­ming als men niet voldoende op de hoogte is van de moge­lijke gevaren van elek­tri­ci­teit.

Start opleiding:
22-10-19 17:00 
Duur:
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 210

Ingrepen uitvoeren aan een elek­tri­sche instal­latie is een risi­co­volle onder­ne­ming als men niet voldoende op de hoogte is van de moge­lijke gevaren van elek­tri­ci­teit. De impact van een moge­lijk onge­wenst contact met delen die onder span­ning staan, kan leiden tot zeer ernstige gevolgen voor de mens, omge­ving en mate­riaal.

Start opleiding:
12-11-19 18:00 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 425
De Ethernet proto­collen zijn uitge­groeid tot de domi­nante proto­collen in de data­com­mu­ni­ca­tie­we­reld. kennis van TCP/IP is onmis­baar voor iedereen die zich bezig houdt met de opzet en beheer van netwerken.
Start opleiding:
20-11-19 18:00 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 245

Onder­houds­tech­nici in de indu­striële omge­ving zijn schaars op de arbeids­markt. Een oplei­ding tot onder­houds­mon­teur kan je snel aan een geschikte job helpen. Deze module vormt alvast een goede basis!

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
64 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 305

Ben je werk­zaam in een indu­striële omge­ving en zou je wat meer willen weten over de verschil­lende facetten binnen de bedrijfs­elek­tri­ci­teit, motoren en sensoren, pneu­ma­tica, Hydrau­lica, onder­houds­me­cha­nica of pompen en appen­dages dan is dit de ideale start!

Bekijk onderaan de beroe­pen­film indu­strieel elek­tri­cien van vdab welke een verge­lijk­baar beroep is

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
136 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 615

Elek­tro­tech­niek is één van de vakge­bieden die we regel­matig tegen­komen in de lijsten van knel­punt­be­roepen. De materie is complex maar boeiend. Een elek­tro­tech­nisch monteur houdt zich in hoofd­zaak bezig met het instal­leren, aanslui­tend het herstellen en het onder­houden van zowel nieuwe als bestaande huis­houd­in­stal­la­ties.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
136 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 555

Elek­tro­tech­niek is één van de vakge­bieden die we regel­matig tegen­komen in de lijsten van knel­punt­be­roepen. De materie is complex maar boeiend. Een elek­tro­tech­nisch monteur houdt zich in hoofd­zaak bezig met het instal­leren, aanslui­tend het herstellen en het onder­houden van zowel nieuwe als bestaande huis­houd­in­stal­la­ties.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 640

Elek­tro­tech­niek is één van de vakge­bieden die we regel­matig tegen­komen in de lijsten van knel­punt­be­roepen. De materie is complex maar boeiend. Een elek­tro­tech­nisch monteur houdt zich in hoofd­zaak bezig met het instal­leren, aanslui­tend het herstellen en het onder­houden van zowel nieuwe als bestaande huis­houd­in­stal­la­ties.

Start opleiding:
10-09-19 16:45 
Duur:
136 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 560

Elek­tro­tech­niek is één van de vakge­bieden die we regel­matig tegen­komen in de lijsten van knel­punt­be­roepen. De materie is complex maar boeiend. Een elek­tro­tech­nisch monteur houdt zich in hoofd­zaak bezig met het instal­leren, aanslui­tend het herstellen en het onder­houden van zowel nieuwe als bestaande huis­houd­in­stal­la­ties.

Start opleiding:
21-09-19 07:00 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 640

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X