Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Heb je de basis van Arduino al onder de knie (zie Arduino basis­cur­sus) en wil je nog meer com­po­nen­ten leren aans­turen? Wil je graag ont­dekken hoe de Arduino kan com­mu­niceren met andere chips en sen­soren?

Wil jij je graag verdiepen in het pro­gram­meren met Arduino? Dan is dit de uit­gelezen kans om meer te leren om jouw pro­jecten uit te brei­den en realis­eren.

Start opleiding:
10-01-2019 @ 19:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495,00

Ben je werkza­am in een indus­triële omgev­ing en zou je wat meer willen weten over de ver­schil­lende facetten bin­nen de bedri­jf­se­lek­triciteit, motoren en sen­soren, pneu­mat­i­ca, Hydrauli­ca, onder­houdsme­chan­i­ca of pom­pen en appendages dan is dit de ide­ale start!

Bek­ijk onder­aan de beroepen­film indus­trieel elek­tricien van vdab welke een vergelijk­baar beroep is

Start opleiding:
1-02-2019 @ 9:00:00 
Duur:
136 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 408,00

Wens je met je ken­nis van bedri­jf­se­lek­triciteit en/of onder­houdsmechaniek een stap verder te gaan en de indus­triële processen leren pro­gram­meren? Dat kan, met de mod­ules Beck­hoff PLC werken we met de CX5130 PLC

Start opleiding:
10-12-2018 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

Wens je met je ken­nis van bedri­jf­se­lek­triciteit en/of onder­houdsmechaniek een stap verder te gaan en de indus­triële processen leren pro­gram­meren? Dat kan, met de mod­ules Beck­hoff PLC

Start opleiding:
11-03-2019 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

DALI (Dig­i­tal Adress­able Light­ing Inter­face) is ontwikkeld als een inter­na­tionale stan­daard voor het intel­li­gent beheren van ver­licht­ing.

Start opleiding:
24-01-2019 @ 19:00:00 
Duur:
9 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 180,00

Pin It on Pinterest

X
X
X