Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Heb je de basis van Arduino al onder de knie (zie Arduino basis­cursus) en wil je nog meer compo­nenten leren aansturen? Wil je graag ontdekken hoe de Arduino kan commu­ni­ceren met andere chips en sensoren?

Wil jij je graag verdiepen in het program­meren met Arduino? Dan is dit de uitge­lezen kans om meer te leren om jouw projecten uit te breiden en reali­seren.

Start opleiding:
10-01-2019 @ 19:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495,00

Ben je werk­zaam in een indu­striële omge­ving en zou je wat meer willen weten over de verschil­lende facetten binnen de bedrijfs­elek­tri­ci­teit, motoren en sensoren, pneu­ma­tica, Hydrau­lica, onder­houds­me­cha­nica of pompen en appen­dages dan is dit de ideale start!

Bekijk onderaan de beroe­pen­film indu­strieel elek­tri­cien van vdab welke een verge­lijk­baar beroep is

Start opleiding:
1-02-2019 @ 9:00:00 
Duur:
136 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 408,00

Wens je met je kennis van bedrijfs­elek­tri­ci­teit en/of onder­houds­me­cha­niek een stap verder te gaan en de indu­striële processen leren program­meren? Dat kan, met de modules Beck­hoff PLC werken we met de CX5130 PLC

Start opleiding:
10-12-2018 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

Wens je met je kennis van bedrijfs­elek­tri­ci­teit en/of onder­houds­me­cha­niek een stap verder te gaan en de indu­striële processen leren program­meren? Dat kan, met de modules Beck­hoff PLC

Start opleiding:
11-03-2019 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

DALI (Digital Adres­sable Ligh­ting Inter­face) is ontwik­keld als een inter­na­ti­o­nale stan­daard voor het intel­li­gent beheren van verlich­ting.

Start opleiding:
24-01-2019 @ 19:00:00 
Duur:
9 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 180,00

Pin It on Pinterest

X
X
X