Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Wil je al lang aan de slag met Arduino en dit als STEM gebruiken in de klas?
Ben je nog een beginner en weet je niets van elek­tro­nica en program­meren af?
Wil je zelf ontdekken wat je alle­maal met Arduino kan maken of aansturen?
Zin om meer van elek­tro­nica te weten te komen via een makke­lijke program­meer­om­ge­ving?

Arduino is een omge­ving die handig in te zetten is bij proto­ty­ping van elek­tro­ni­sche sturingen. Later kan je dan jouw scha­ke­ling omzetten naar een PCB.

Docent: Marchal Frank van EDULAB, www​.edulab​.be

Start opleiding:
24-09-19 17:00 
Duur:
30 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495

Wil je als leer­kracht graag met Arduino aan de slag in je STEM projecten of in andere lessen ?
Super, wij leren je hoe je Arduino kan inzetten in je lessen. Je moet er nog niets van weten, want we beginnen bij de basis. Je goes­ting om te ontdekken is vooral belang­rijk.

Start opleiding:
25/09/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 150

Heb je de basis van Arduino al onder de knie, maar wil je nog meer speciale compo­nenten leren aansturen?

Start opleiding:
28-01-20 18:00 
Duur:
30 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495

Ingrepen uitvoeren aan een elek­tri­sche instal­latie is een risi­co­volle onder­ne­ming als men niet voldoende op de hoogte is van de moge­lijke gevaren van elek­tri­ci­teit.

Start opleiding:
22-10-19 17:00 
Duur:
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 210

Ingrepen uitvoeren aan een elek­tri­sche instal­latie is een risi­co­volle onder­ne­ming als men niet voldoende op de hoogte is van de moge­lijke gevaren van elek­tri­ci­teit. De impact van een moge­lijk onge­wenst contact met delen die onder span­ning staan, kan leiden tot zeer ernstige gevolgen voor de mens, omge­ving en mate­riaal.

Start opleiding:
12-11-19 18:00 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 425
agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

X
X
X