fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Je bent crea­tief en wil 3D print producten en concepten bedenken. Wil je dan je concept vertalen in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­signer kan je je dien­sten aanbieden zowel als “Product­de­signer” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 425

Een C# devel­oper (ook wel C sharp‐programmeur of C sharp‐ontwikkelaar) kan appli­ca­ties schrijven voor de desktop, zowel voor Windows als voor Mac. Hij of zij zal ook in staat zijn om profes­sio­nele webap­pli­ca­ties te ontwik­kelen en mobiele appli­ca­ties te maken voor Android en IOS.
En dit alle­maal met een en dezelfde program­meer­taal, name­lijk C#.

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
226 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 485

De desktop publisher werkt een (bestaand) artis­tiek ontwerp tech­nisch uit tot een druk­klaar docu­ment. Hij/zij maakt de tech­ni­sche afspraken met de drukker. Is tech­ni­sche geori­ën­teerd. Doet in eigen beheer: contact met de klant (bijv. recla­me­bu­reau), contact met toele­ve­ran­cier (bijv. papier‐leverancier), scannen van beeld­ma­te­riaal, opmaak van het concept (tekst + beeld) en druk­voor­be­rei­ding, montage, regi­stratie auteurs­rechten. Kan beroep doen op : grafisch vorm‐gever, gespe­ci­a­li­seerd scan­ner­ope­rator, drukker.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
260 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395

Een front‐end devel­oper (ook wel front‐end program­meur of front‐end ontwik­ke­laar) is iemand die verant­woor­de­lijk is voor de tech­ni­sche kant van het front‐end (de voor­kant) van een appli­catie, website of programma. Hij/zij zorgt in feite voor de verbin­ding tussen het design en de program­ma­tuur die nodig is om het te laten func­ti­o­neren.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
270 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 395

Naast publieke laad­palen ontstaat er binnen­kort een enorme behoefte aan thuis­laad­punten.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
40 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295
agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

X
X
X