fbpx

21e‐eeuwse vaar­dig­heden zijn 14 sleu­tel­com­pe­ten­ties, verdeeld over 4 kwadranten, om succesvol te zijn in het werken en leven in de 21e eeuw.

Start opleiding:
NVT 
Duur:
 
Opleidingstype:
Online 
Sector:
Future Skills 
Prijs: € 

Naast publieke laad­palen ontstaat er binnen­kort een enorme behoefte aan thuislaadpunten. 

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
40 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295

Arti­fi­ciële intel­li­gentie zit in veel meer dan je denkt. Wist je dat er slimme vuil­bakken bestaan die kunnen door­geven aan de afval­be­drijven dat ze vol zitten? De afval­be­drijven weten dus in real time wanneer ze er naartoe moeten. Zo sparen ze onno­dige werk­uren uit en is er minder vervui­ling en drukte in de stad. Dit en nog veel meer ontdek je in onze inter­ac­tieve cursus

Start opleiding:
NVT 
Duur:
 
Opleidingstype:
Online 
Sector:
ICT 
Prijs: € 

Indu­strie 4.0 omvat alle nieuwe tech­no­lo­gieën: van virtual reality, over cyber­se­cu­rity tot internet of things. In deze online cursus leer je de nieuwe tech­no­lo­gieën kennen. Je leert hoe indu­strie 4.0 alle stappen in de waar­de­keten beïn­vloedt: verlangen, bestellen, produ­ceren, leveren, gebruiken en herge­bruiken. Je ontdekt ook hoe deze nieuwe trends jou kunnen onder­steunen in je job.

Start opleiding:
 
Duur:
 
Opleidingstype:
Online 
Sector:
Elektro, Elektronica, en OnderhoudstechniekenAutomatisatie 
Prijs: € 

Produc­tie­ope­ra­toren bestaan in veel verschil­lende sectoren en werken met speci­fieke producten en aan speci­fieke, hoog­tech­no­lo­gi­sche, machines. In de oplei­ding leer je de kern­taken van een produc­tie­ope­rator die nage­noeg dezelfde zijn in alle sectoren. Na deze oplei­ding kan je aan de slag als produc­tie­ope­rator in een productiebedrijf.

Start opleiding:
NVT 
Duur:
 
Opleidingstype:
Open leren 
Sector:
Elektro 
Prijs: € N.V.T.
Het gebruik van elek­trisch aange­dreven twee­wie­lers zit stevig in de lift.  Steeds meer personen maken gebruik van elek­trisch aange­dreven steps, fietsen en scoo­ters om zich te verplaatsen. 
 
Deze nieuwe oplei­ding heeft als doel om tech­nici op te leiden die de kennis en de exper­tise verwerven om elek­tri­sche steps, fietsen en scoo­ters te onder­houden en te herstellen.  Hierbij wordt de focus gelegd op het elek­tri­sche, het elek­tro­ni­sche als op het mecha­ni­sche gedeelte van de elek­trisch aange­dreven tweewielers.
 
De oplei­ding start op 12 november, duurt 3 jaar en gaat door op donderdagavond.
 
Meer weten?
https://​www​.syntra​-limburg​.be/​o​p​l​e​i​d​i​n​g​e​n​/​t​e​c​h​n​i​c​u​s​-​e​l​e​k​t​r​i​s​c​h​e​-​s​t​e​p​s​-​f​i​e​t​s​e​n​-​e​n​-​s​c​o​o​t​e​r​s​-​m​i​c​r​o​-​e​-​m​o​b​i​lity
Start opleiding:
12/11/2020 
Duur:
 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
New Energy 
Prijs: € 395

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X