fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Voltijdse dagopleiding Virtual reality animation producer

Virtual reality is ‘the next big thing’ volgens zowat elke tech­no­lo­gie-expert. Jezelf onder­dom­pe­len in een andere, inter­ac­tieve werke­lijk­heid zorgt voor méér bele­ving en inten­sere erva­rin­gen. De opkomst van volwaar­dige, betaal­bare virtual reality-brillen (PS4, Oculus rift, HTC Vive, …) zorgt voor extra moge­lijk­he­den, maar ook extra uitda­gin­gen. In de gaming-wereld zullen de eerste echte door­bra­ken plaats­vin­den, maar de toepas­sin­gen zijn bijna einde­loos (denk alleen al maar aan project­ont­wik­ke­ling vast­goed). Daarom is dit het perfecte moment om te kiezen voor een carri­ère in deze inno­va­tieve sector.

Start opleiding:
23-09-19 07:00 
Duur:
772 
Opleidingstype:
Voltijdse dagopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 1.275

Pin It on Pinterest

X
X
X