Opleidingen
Opleidingen

Voltijdse dagopleiding Grafisch vormgever

De grafisch vor­mgev­er ontwerpt in de eerste plaats een artistiek con­cept of ontwerp. Als zelf­s­tandi­ge vor­mgev­er werkt hij de eigen cre­atie ook uit tot een tech­nisch uitvo­er­baar 2D of 3D prod­uct. Is cre­atief en artistiek. Doet in eigen beheer: con­tact met de klant (bijv. fir­ma), ontwer­pen van cre­atieve con­cepten in 2D en 3D, scan­nen van beeld­ma­te­ri­aal, opmaak van het con­cept (tekst + beeld), drukvoor­berei­d­ing, mon­tage, con­tact met toelever­anci­er (bijv. papier­lever­anci­er) en reg­is­tratie auteursrecht­en.

De grafis­che oplei­din­gen zijn mod­u­lair opge­bouwd.

Je start in de oplei­d­ing desk­top pub­lish­er en kan, na hier­voor ges­laagd te zijn, doorstromen naar de oplei­d­ing grafisch vor­mgev­er.

Start opleiding:
15-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
280 uur 
Opleidingstype:
Voltijdse dagopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 495,00

Pin It on Pinterest

X
X
X