Opleidingen
Opleidingen

Ventilatieverslaggever

Nieuwe bouw­aan­vragen na 01 Januari 2016 zijn onder­worpen aan kwali­teits­spe­ci­fieke eisen voor resi­den­tiële venti­la­tie­sys­temen.
Met deze nieuwe STS‐ventilatie (STS‐P 73 – 1) wil men een volwaardig kwali­teits­kader voor­zien voor venti­la­tie­sys­temen.
Het hoofd­doel bestaat uit het beter infor­meren van de bouw­heer en uit het verhogen van de tech­ni­sche kwali­teit van de ventilatie‐systemen.

Deze oplei­ding is goed­ge­keurd door het VEA ( Vlaams Energie Agent­schap ) en komt als dusdanig in aanmer­king voor 6 uur Vrije vorming voor EPB verslag­ge­vers.

Start opleiding:
18-12-2018 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs:

€ 175,00

Deze opleiding is de perfecte voorbereiding op het examen ventilatieverslaggever, georganiseerd door BCCA. Het examen bestaat uit theoretische en praktische tests. Wie slaagt moet zich akkoord verklaren met de eisen van het kwaliteitskader ventilatie. Meer informatie: www.ikventileerverstandig.be.

Pin It on Pinterest

X
X
X