fbpx

UiPath Bootcamp : leer software robots bouwen

UiPath is één van de sterkst groei­ende soft­ware bedrijven uit de geschie­denis. Momen­teel zijn er wereld­wijd al 300.000 ontwik­ke­laars opge­leid in UiPath. Als markt­leider binnen de Robotic Process Auto­ma­tion markt, biedt UiPath een open plat­form aan waarmee je soft­ware robots kan bouwen. Deze soft­ware robots (digi­tale collega’s) kunnen zeer verschil­lende hande­lingen auto­ma­ti­seren over verschil­lende appli­ca­ties heen. De meeste toepas­singen vind je bij admi­ni­stra­tieve func­ties in bedrijven (finance, HR, etc). In deze oplei­ding wordt gefo­cust op de tech­ni­sche aspecten van UiPath ontwik­ke­ling. Je leert de belang­rijkste func­ti­o­na­li­teiten in UiPath Studio, Robot en Orches­trator kennen. Je oefent meteen je skills en bouwt verschil­lende kleine robots door­heen de sessies. Door­heen de reeks word je deskundig bege­leid door de tech­ni­sche expert van robonext.

Start opleiding:
25/11/2019 
Duur:
20 
Opleidingstype:
TECHsnacks 
Sector:
Administratie en onthaal, ICT, en ICT ontwikkeling 
Prijs:

€ 1490

De reeks bestaat uit 5 sessies, waarbij er doorheen het bootcamp een afwisseling van theorie en oefeningen is:

 1. Intro sessie
  - Wat is RPA? Demo's, voorbeelden, toepassingen en oplossingen
  - UiPath platform: studio, robot, orchestrator
  - RPA implementatie methodologie
  - Artificiële Intelligentie 
 2. Basis ontwikkeling in UiPath
  - Basisprincipes
  - Beginselen programmeren
  - Datatypes, variabelen en lussen
  - Selectors
  - Input/output methodes
  - Screen en data scraping
 3. Basis ontwikkeling vervolg
  - Recording
  - Image, Excel, Email Automation
  - Debugging & exception handling
 4. UiPath Orchestrator
  - Basis en geavanceerde functionaliteiten
 5. Geavanceerde ontwikkeling in UiPath
  - Robotic Enterprise Framework
  - oefeningen

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X