Opleidingen
Opleidingen

Programmeren in C#.net — deel 1

C#.net (spreek uit C sharp dot net) is een belan­grijke pro­gram­meer­taal van Microsoft.
Met C# kan je appli­caties bouwen voor een breed scala aan toepassin­gen, zow­el klein­schalig als indus­trieel en voor meerdere plat­forms. Denk hier­bij aan web, client-serv­er en desk­top toepassin­gen. Maar ook apps voor smart­phones bv.
Bij C#.net staat pro­duc­tiviteit voorop. Je kan veel ver­wezen­lijken met relatief weinig code.
Door Visu­al Stu­dio te gebruiken als ontwikkelomgev­ing beschik je over krachtige tools

Start opleiding:
13-03-2019 @ 19:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Informatica 
Prijs:

€ 425,00

Pin It on Pinterest

X
X
X