Opleidingen
Opleidingen

Onderhoudsmecanicien

Als onder­houds­me­ca­ni­cien zorg je dat de machines correct blijven draaien. In de oplei­ding leer je over onder­houds­tech­nieken, het afre­gelen en in gebruik nemen van allerlei machines en indu­striële instal­la­ties. In een modern produc­tie­be­drijf is het onder­houd van machines niet meer het werk van een enke­ling, maar wordt er samen­ge­werkt in klei­nere of grotere teams naar­ge­lang de grootte van het bedrijf. Daarom leer je werken in team­ver­band. Je leert diagnoses stellen over machines en instal­la­ties. Je leert ook rappor­teren en onder­houds­ac­ti­vi­teiten orga­ni­seren.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
Open leren 
Sector:
New Materials 
Prijs:

€ n.v.t.

Toegelaten doelgroep: Werkgever voor zijn werknemer(s) of zelfstandige

Pin It on Pinterest

X
X
X