Opleidingen
Opleidingen

.NET ontwikkelaar met C#

Het .NET-frame­work is van Microsoft. C# is de pop­u­lairste pro­gram­meer­taal bin­nen .NET waarmee je ver­schil­lende soorten appli­caties kan bouwen. Dit doe je in Visu­al Stu­dio, de ontwikkelomgev­ing. Bij win­dows-appli­caties gebruiken we XAML, bij web-appli­caties ASP.NET MVC. Ter­men die je miss­chien al eens in een vaca­ture tegenkwam en die je alle­maal duidelijk gaan wor­den tij­dens deze oplei­d­ing. Na deze oplei­d­ing kom je meestal terecht in mid­del­grote bedri­jven, al dan niet als con­sul­tant.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
Blended leren 
Sector:
ICT 
Prijs:

€ n.v.t.

Toegelaten doelgroep:

Pin It on Pinterest

X
X
X