fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Java – basis

Java is een object­ge­o­ri­ën­teerde program­meer­taal. Java is een plat­for­mon­af­han­ke­lijke taal die qua syntaxis groten­deels geba­seerd is op de (even­eens object­ge­o­ri­ën­teerde) program­meer­taal C++. Java beschikt echter over een uitge­brei­dere klas­sen­bi­bli­o­theek dan C++. In deze oplei­ding leer je de basis­be­gin­selen van Java als program­meer­taal.

Start opleiding:
26-09-19 17:00 
Duur:
30 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Informatica 
Prijs:

€ 480

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

X
X
X