Opleidingen
Opleidingen

Installateur van hernieuwbare energie — zonthermische systemen — sanitair warm water

De tijd dat zon­nepan­e­len en zon­neboil­ers geplaatst wer­den door instal­la­teurs met geit­en­wol­len­sokken is voor­bij.

De tijd dat op de hoek van elke straat een instal­la­teur van zon­nepan­e­len geves­tigd was is ook voor­bij.

Van­daag dien je een gecer­ti­ficeerd instal­la­teur te zijn om zon­nepan­e­len en/of zon­neboil­ers te plaat­sen!

Het Vlaams-, Waals- en Brus­sels Hoofd­st­edelijk- Gewest hebben een gehar­moniseerd sys­teem opgezet dat gericht is op het oplei­den en de cer­ti­fi­catie van betrouw­bare en kwaliteitsvolle instal­la­teurs.

Bij SYNTRA Lim­burg kan je de oplei­d­ing “Gecer­ti­ficeerd instal­la­teur van hernieuw­bare energie” erk­end door het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) vol­gen en je onder­schei­den als opgeleid expert op het vlak van foto­voltaïsche sys­te­men.

Erk­end door het Vlaams Energieagentschap ( VEA ) en Rescert meer info via de web­site van Rescert

Start opleiding:
21-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
48 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs:

€ 860,00

Pin It on Pinterest

X
X
X