Opleidingen
Opleidingen

EPB-verslaggever

Gebouwen gaan op zijn minst tien­tallen jaren mee. De bouw­ers en ver­bouw­ers van van­daag bepalen dus het energiege­bruik van de vol­gende gen­er­aties. Het is niet ver­won­der­lijk dat de Vlaamse regel­gev­ing inza­ke energiezuinig bouwen steeds strenger wordt. Tegen 2021 streeft de regering naar ‘bij­na energie-neu­traal’ bouwen. Als EPB-ver­slaggev­er ben je ver­ant­wo­ordelijk voor de con­t­role van deze nor­men, en begeleid je het bouwteam door het woud van EPB-regels en uit­zon­derin­gen.

SYNTRA Lim­burg is door het VEA erk­end om de oplei­d­ing tot EPB-ver­slaggev­er te geven, wat je toe­gang geeft tot een offi­cieel erk­end exa­m­en.

Start opleiding:
16-01-2019 @ 18:45:00 
Duur:
96 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs:

€ 1.815,00

Pin It on Pinterest

X
X
X