fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Drone pilot klasse 1 – Theorie

De oplei­ding drone­pi­loot klasse 1 België: matig tot hoog risico met vlucht­hoogte tot max 90m AGL en drone met MTM max 150 kg.

Opere­ren als drone­pi­loot biedt je vele profes­si­o­nele moge­lijk­he­den. Als drone­pi­loot klasse 1 kan je onge­loof­lijk profes­si­o­nele foto’s of video­beel­den aanle­ve­ren, maar je kan even­zeer gevraagd worden voor controle van (grote) gebou­wen, pijp­lei­din­gen, bedrijfs­in­stal­la­ties, chemi­sche infra­struc­tuur, land­bouw­inspec­ties of voor secu­ri­ty­doel­ein­den, enz. …
In de Drone Pilot Academy van SYNTRA Limburg op Drone­port word je in een profes­si­o­nele omge­ving theo­re­tisch en prak­tisch opge­leid tot drone­pi­loot klasse 1 voor de Belgi­sche wetge­ving.
The sky is the limit.

Start opleiding:
23-09-19 16:00 
Duur:
24 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 995

Pin It on Pinterest

X
X
X