fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Drone pilot klasse 1 – Praktijk

De oplei­ding drone­pi­loot klasse 1 België: matig tot hoog risico met vlucht­hoogte tot max 90m AGL en drone met MTM max 150 kg.

Opereren als drone­pi­loot bied je vele profes­sio­nele moge­lijk­heden. Als drone­pi­loot klasse 1 kan je onge­loof­lijk profes­sio­nele foto’s of video­beelden aanle­veren, maar je kan even­zeer gevraagd worden voor controle van (grote) gebouwen, pijp­lei­dingen, bedrijfs­in­stal­la­ties, chemi­sche infra­struc­tuur, land­bouw­inspec­ties of voor secu­ri­ty­doel­einden, enz…
In de Drone Pilot Academy van SYNTRA Limburg op Drone­port word je in een profes­sio­nele omge­ving theo­re­tisch en prak­tisch opge­leid tot drone­pi­loot klasse 1 voor de Belgi­sche wetge­ving.
The sky is the limit.

Start opleiding:
15-10-19 06:30 
Duur:
24 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 1.295

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

X
X
X