fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Desktop Publisher

De desktop publis­her werkt een (bestaand) artis­tiek ontwerp tech­nisch uit tot een druk­klaar docu­ment. Hij/zij maakt de tech­ni­sche afspra­ken met de drukker. Is tech­ni­sche geori­ën­teerd. Doet in eigen beheer: contact met de klant (bijv. recla­me­bu­reau), contact met toele­ve­ran­cier (bijv. papier-leve­ran­cier), scannen van beeld­ma­te­ri­aal, opmaak van het concept (tekst + beeld) en druk­voor­be­rei­ding, montage, regi­stra­tie auteurs­rech­ten. Kan beroep doen op : grafisch vorm-gever, gespe­ci­a­li­seerd scan­ner­ope­ra­tor, drukker.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
260 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 395

Pin It on Pinterest

X
X
X