fbpx
Opleidingen
Opleidingen

C# developer

Een C# devel­o­per (ook wel C sharp-program­meur of C sharp-ontwik­ke­laar) kan appli­ca­ties schrij­ven voor de desktop, zowel voor Windows als voor Mac. Hij of zij zal ook in staat zijn om profes­si­o­nele webap­pli­ca­ties te ontwik­ke­len en mobiele appli­ca­ties te maken voor Android en IOS.
En dit alle­maal met een en dezelfde program­meer­taal, name­lijk C#.

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
226 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs:

€ 485

De taken van C# developers zien er uit als volgt:

  • Ontwerpen en implementeren van C# toepassingen
  • Onderhouden, testen en verbeteren van bestaande C# toepassingen
  • In voorkomende gevallen optreden als probleemoplosser op het gebied van C# programmatuur
  • Omzetten van de wensen van opdrachtgevers in concrete C# oplossingen. 

Pin It on Pinterest

X
X
X