fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Blockchain fundamentals

Alhoe­wel Block­chain al verschil­lende jaren een hype is, zien we nu pas heel nuttige bedrijfs­ap­pli­ca­ties opkomen. En ja, Block­chain is de tech­no­lo­gie achter de bitcoin, maar neen, dit is geen bitcoin-oplei­ding.

Er is zéker een toekomst voor Block­chain. Block­chain zal verder zijn intrede doen in secto­ren zoals de finan­ci­ële sector, verze­ke­rin­gen, logis­tiek, ener­gie­sec­tor, nota­ri­aat,… Dit is een inno­va­tieve oplei­ding waarin je de basis van Block­chain leert te door­gron­den. Na deze oplei­ding heb je een beter zicht omtrent de moge­lijk­he­den en busi­ness-cases rond block­chain. Na deze oplei­ding kan je ook nog door­groeien naar Block­chain devel­o­per. Deze oplei­ding werd uitge­werkt en wordt gegeven in nauwe samen­wer­king met Accen­ture en TheLed­ger.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
48 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs:

€ 650

Pin It on Pinterest

X
X
X