fbpx

Blockchain fundamentals

Alhoewel Block­chain al verschil­lende jaren een hype is, zien we nu pas heel nuttige bedrijfs­ap­pli­ca­ties opkomen. En ja, Block­chain is de tech­no­logie achter de bitcoin, maar neen, dit is geen bitcoin‐opleiding.

Er is zéker een toekomst voor Block­chain. Block­chain zal verder zijn intrede doen in sectoren zoals de finan­ciële sector, verze­ke­ringen, logis­tiek, ener­gie­sector, nota­riaat,… Dit is een inno­va­tieve oplei­ding waarin je de basis van Block­chain leert te door­gronden. Na deze oplei­ding heb je een beter zicht omtrent de moge­lijk­heden en business‐cases rond block­chain. Na deze oplei­ding kan je ook nog door­groeien naar Block­chain devel­oper. Deze oplei­ding werd uitge­werkt en wordt gegeven in nauwe samen­wer­king met Accen­ture en TheLedger.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
48 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs:

€ 650

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X