Opleidingen
Opleidingen

BIM en Bimmen – hoe begin ik er aan?

Bouw­be­drijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoe­ring van hun bouw­pro­jecten: de uitvoe­rings­ter­mijnen worden korter, de kwali­teit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Boven­dien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­men­te­ring van het bouw­proces, aan miscom­mu­ni­catie tussen de verschil­lende part­ners en aan de toene­mende tech­ni­ci­teit. BIM kan hier­voor een oplos­sing bieden. Hiermee is het immers moge­lijk om het bouw­proces beter te orga­ni­seren en samen te werken aan de hand van uitwis­sel­bare digi­tale bouw­mo­dellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs:

€ 165,00

De opleiding bevat 2 sessies, deze gaan door op 6 mei en op 20 mei 2019.

Pin It on Pinterest

X
X
X