Opleidingen
Opleidingen

BIM en Bimmen — hoe begin ik er aan?

Bouwbedri­jven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvo­er­ing van hun bouw­pro­jecten: de uitvo­er­ing­ster­mi­j­nen wor­den kor­ter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de bud­get­ten zijn vaak beperkt. Boven­di­en lopen de werken niet alti­jd vol­gens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­menter­ing van het bouw­pro­ces, aan mis­com­mu­ni­catie tussen de ver­schil­lende part­ners en aan de toen­e­mende tech­niciteit. BIM kan hier­voor een oploss­ing bieden. Hier­mee is het immers mogelijk om het bouw­pro­ces beter te organ­is­eren en samen te werken aan de hand van uitwissel­bare dig­i­tale bouw­mod­ellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs:

€ 165,00

De opleiding bevat 2 sessies, deze gaan door op 6 mei en op 20 mei 2019.

Pin It on Pinterest

X
X
X