Opleidingen
Opleidingen

STEM community

Je bent op zoek naar leuke STEM-pro­jecten voor in de klas?
Schri­jf je dan in voor onze T2-STEM-com­mu­ni­ty en maak deel uit van een inspir­erende leerkracht­en­groep die samen STEM-pro­jecten ontwikkelt  waar­bij de out­put veel grot­er is dan de input.

We starten met Arduino als cen­trale com­po­nent, we komen 4x samen en op het einde van het tra­ject wor­den de gecreëerde pro­jecten gedeeld. In de peri­odes tussen de coach­ingssessies is er de mogelijkheid om vra­gen te stellen, infor­matie uit te wis­se­len… Vanu­it T2-cam­pus geven we onder­s­te­un­ing in het creëren van ben­odigde onderde­len in je STEM-project(en).
Je gaat terug naar je klas met bruik­bare STEM-opdracht­en voor je leer­lin­gen.

Er is wel basisken­nis van Arduino vereist om meteen aan de slag te kun­nen gaan. Er is een begelei­dende leerkracht die ook mee ontwikkelt en de groep inspireert.  Als je toch nog wat basisken­nis mist, dan kan je per­fect aansluiten bij ons Arduino basis­tra­ject.

Deze com­mu­ni­ty komt vier keer samen

  • Don­derdag 26 sep­tem­ber
  • Don­derdag 24 okto­ber
  • Don­derdag 7 novem­ber
  • Don­derdag 12 decem­ber

 

Telkens van 19u tot 21u op T2-cam­pus @ Genk.

Kost­pri­js is 190 euro pp. Inbe­grepen in de pri­js is je eigen Arduino starter­skit.

Als je dit niet wil mis­sen, geef dan je naam + voor­naam + con­tact­gegevens school + fac­turatiegegevens door aan onderwijs.t2-campus@genk.be

Start opleiding:
26/09/2019 
Duur:
10u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs:

€ 190

Pin It on Pinterest

X
X
X