Opleidingen
Opleidingen

3D character modeling for animation

In deze oplei­d­ing leer je hoe je een ani­matie-klaar 3D figu­urt­je maakt. Een karak­ter dat we nadi­en lev­en kun­nen inblazen door het te ani­meren.

We houden het mod­el een­voudig zodat we effi­ciënt alle basis­principes kun­nen behan­de­len. Vorm en topolo­gie wor­den uitvo­erig bespro­ken zodat alles over­tu­igend kan bewe­gen.

Start opleiding:
12-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 395,00

Pin It on Pinterest

X
X
X