TECH­nolo­giebende
TECH­nolo­giebende

Genkse bende

De Tech­nolo­giebende is een unieke, Genkse bende die work­shops rond tech­nolo­gie en weten­schap aan­biedt aan kinderen en jon­geren tussen 8 en 14 jaar.

Waarom moet je meedoen?

  • Tech­nolo­gie wordt steeds belan­grijk­er in onze samen­lev­ing.
  • Tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen gaan razend­snel en bedri­jven bli­jven op zoek naar man­nen én vrouwen met de juiste tech­nol­o­gis­che en weten­schap­pelijke vaardighe­den.
  • Tech­nolo­gie is leuk voor iedereen, jon­gens én meis­jes!

Stad Genk stimuleert

Het onder­wi­js stim­uleert en inspireert kinderen en jon­geren rond tech­nolo­gie en weten­schap aan de hand van STE(A)M. Stad Genk wil kinderen en jon­geren van jongs af aan de kans geven om ook buiten de school(m)uren de won­dere wereld van tech­nolo­gie en weten­schap te ont­dekken en om dig­i­tale skills te ontwikke­len.

Na school en in het weekend

Spring na school op je fiets voor vol­gende work­shops:

  • Robot Artec
  • Maak je eigen elek­trische auto
  • Jeugd­cur­sus ster­renkunde
  • Coder­Do­jo

Voor TECHtalenten van 8 tot 14 jaar

  • Work­shops na school en tij­dens het week­end
  • Work­shops tij­dens de schoolvakanties
  • Prak­tis­che weet­jes over alle tech­nolo­gieën

Ben je leergierig

Ben je jong, leergier­ing en vooral nieuws­gierig? Kom dan in je vri­je tijd naar T2 en ga op zoek naar jouw TECH­tal­ent. Leren pro­gram­meren, een voer­tu­ig bouwen, apps ontwikke­len, … zijn enkele voor­beelden uit het ruime aan­bod aan work­shops.

Tijdens school vakanties

Zin om jezelf te ont­pop­pen tot raket­bouw­er, astro­naut, ster­renkundi­ge of robot­bouw­er? Kom alleen of met je vrien­den naar onze coole kam­p­en!

Waar vind je deze bende?

Uit­er­aard op de T2-cam­pus maar ook in de BIB, C-mine, Cos­mod­rome…

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X