Nieuws
Nieuws
Wij doen mee met de Shoe-box actie. En jij?

Wij doen mee met de Shoe-box actie. En jij?

De VZW De Samar­i­ta­nen lanceert elk ein­de­jaar een Shoe-Box actie. Van 5 tot en met 21 decem­ber kan je op een der­tig­tal inza­melplaat­sen ver­spreid over het hele land ker­st­geschenken deponeren. Ook T2-cam­pus is een inza­melpunt.
Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Deze week organ­iseerde T2‑campus een work­shop “VR-AR-IR @vocational train­ing and edu­ca­tion” oftewel het gebruiken van Vir­tu­al, Aug­ment­ed en Infor­ma­tion Real­i­ty in beroep­strain­ing en ‑edu­catie. De T2‑campus wil zichzelf immers bli­jven ontwikke­len als een ‘door tech­nolo­gie onder­s­te­unde leeromgev­ing’.
T2-campus deed mee aan de Europese Programmeer­week

T2-campus deed mee aan de Europese Programmeer­week

Van maandag 15 okto­ber 2018 tot en met vri­jdag 19 okto­ber 2018, ontv­ing de T2‑campus ongeveer 150 kinderen van het eerste en tweede mid­del­baar in kad­er van de Europese Pro­gram­meer­week. Met deze activiteit vult T2‑campus zijn rol als inspi­ra­tor voor de jon­geren in.
Technologie­bende bezet T2-campus

Technologie­bende bezet T2-campus

De Tech­nolo­giebende organ­iseert work­shops rond weten­schap en tech­nolo­gie voor kinderen en jon­geren tussen 8 en 14 jaar. Leren pro­gram­meren, drones besturen… Bij de Tech­nolo­giebende proeven kinderen op een leuke manier van deze en andere din­gen.
Hybride zonnesysteem

Hybride zonnesysteem

De Pow­er­wall van Tes­la, de RESU(H) van LGChem, de Son­nen­bat­terie, de My Reserve van BMW en Solar­watt: intro­duc­ties van bat­ter­i­jen om thuis zonne­stroom op te slaan lijken elka­ar de laat­ste tijd wel te ver­drin­gen.
Zo gebruik je VR in de klas

Zo gebruik je VR in de klas

Op 25 april kon­den Lim­burgse onder­wi­jz­ers terecht in Thor Cen­tral voor een demobeurs over leren met vir­tu­al en aug­ment­ed real­i­ty.

Pin It on Pinterest

X
X
X