fbpx

vacature 

Instructeur verspaning

 

VDAB Limburg zoekt  een program­meur insteller CNC‐CAM

OPGELET, DEZE VACATURE IS REEDS INGEVULD. HOU ONZE SITE IN DE GATEN OF SOLLICITEER SPONTAAN.

Ben je vertrouwd met CAD/CAM en CNC‐programmatie? Heb je een grote inte­resse en voldoende kennis van indu­striële processen, mate­ri­alen en gereed­schappen om producten te maken met verspa­nende en addi­tieve tech­nieken en machines? Dan ben jij wellicht onze nieuwe instruc­teur ‘Program­meur insteller CNC‐CAM’ in het compe­ten­tie­cen­trum te Genk.

Word VDAB‐instructeur ‘Program­meur insteller CNC‐CAM’. Deel jouw kennis, kwali­teiten en enthou­si­asme met werk­zoe­kenden en werkenden en leidt ze op tot vakmensen. Deel je erva­ring ook met collega’s en werk met hen samen in een boei­ende werk­om­ge­ving. En draag bij tot de kwali­teit die de VDAB nastreeft, elke dag weer.

Wie zoeken we?

Schrif­te­lijk examen binnen volgende vakken:

Toege­paste wiskunde, theo­re­ti­sche mecha­nica, toege­paste mecha­nica, toege­paste infor­ma­tica, · Mate­ri­a­len­leer, CAD / CAM / CNC, produc­tie­tech­nieken, opspan­tech­nieken, mecha­ni­sche bewer­kings­tech­nieken, meten en contro­leren, plan­lezen, produc­tie­be­vor­de­ring, bedrijfs­or­ga­ni­satie, · zorg­sys­temen, veilig­heid. 

Voor­waarden : in het bezit zijn van een bachelor diploma in een tech­ni­sche rich­ting en 1 jaar beroeps­er­va­ring als verspaner of bij gebrek aan het juiste diploma 5 jaar beroeps­er­va­ring als verspaner.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Over­heid? www​.werken​voor​vlaan​deren​.be

Wat bieden we?

 

Wat biedt de VDAB?

  • Boei­ende en geva­ri­eerde job in een team van enthou­si­aste colle­ga’s
  • Door­groei­mo­ge­lijk­heden
  • Voltijds bedien­den­con­tract
  • Bruto­loon : 3422,33 euro
  • Maal­tijd­che­ques van 7 euro per gewerkte dag
  • Groeps­ver­ze­ke­ring
  • Hospi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring en gratis woon‐werkverkeer bij gebruik open­baar vervoer
  • 35 dagen jaar­lijks verlof bij een voltijdse tewerk­stel­ling
  • We bieden je kansen om de tech­no­lo­gi­sche evolu­ties in je vakge­bied verder te blijven volgen.
  • Als instruc­teur blijf je in contact met de bedrijfs­we­reld, zo kan je jouw cursisten onder­steunen in het vinden van stages en werk.

Deze vacature is reeds ingevuld.

Interesse in een job bij T2? Hou de site in de gaten of solliciteer spontaan.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

 

In het selec­tie­re­gle­ment vindt u meer infor­matie over de functie, de deel­ne­mings­voor­waarden en de selec­tie­pro­ce­dure. Neem dit aandachtig door voor u solli­ci­teert. Bewaar ook zelf een kopie van het selec­tie­re­gle­ment; zo hebt u steeds alle rele­vante infor­matie bij de hand tijdens het verdere verloop van de proce­dure.

 

Solli­ci­teren kon tot 11 oktober

De werk­plek is T2-*campus: Thor Park 8040,  3600 Genk

Indien je bijko­mende uitleg over de functie‐inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Wim Van de Moortel, vakex­pert indu­strie 

wim.​vandemoortel@​vdab.​be of 0486 61 50 72

 

Spontane sollicitatie

Hebben we op dit moment geen vacature die op jouw lijf geschreven is?  

Uiteraard houden we altijd onze oren en ogen open voor TECHtalent dat ons team vandaag of morgen kan versterken.

Ben jij het TECHtalent dat we zoeken?

Overtuig ons door je sollicitatiebrief met uitgebreid CV te sturen/mailen naar:

T2‑campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeulen – Campus­ma­nager Opera­tions – info@T2‑campus.be

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X