ESF‑project Imaginnovation – T2‑campus

Bijdrage vanuit ESF Imaginnovation I: 634.198,51 euro
Bijdrage vanuit ESF Imaginnovation II: 1.035.837 euro

Het project ‘IMAGINNOVATION’ wil de T2‑campus laten uitgroeien tot dé inspirerende leerplek voor techniek en technologie. De projectpartners SyntraPXL, VDAB en de Stad Genk bundelen hun expertise op het vlak van opleidingen, arbeidsmarkt en technologie voor meer en duurzame tewerkstelling in techniek en technologie. Centraal staat het ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van talenten, en het connecteren met de bedrijfswereld.

Hiervoor worden de volgende drie projectacties uitgevoerd:  

1. Education of tomorrow

IMAGINNOVATION wil innovatieve technische opleidingen creëren en aanbieden, om tegemoet te komen aan de bedrijfsuitdagingen van vandaag en morgen.

In overleg met de bedrijfswereld worden de competenties van de toekomst in kaart gebracht en vervolgens vertaald naar vernieuwende opleidingen.  Dit moet resulteren in een uitstroom van profielen met kennis en competenties die meteen ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt.  De wisselwerking met de bedrijfswereld wordt verzekerd door het T2-ecosysteem waarin bedrijven van verschillende sectoren de samenwerking aangaan met IMAGINNOVATION en de T2-Campus. Meer dan 100 bedrijven en organisaties, voornamelijk uit de sectoren elektro, IT, New Engergy en New Materials engageerden zich via een charter om techniek, talent en opleiding dichter bij elkaar te brengen.

2. Innovatie in leermethodiek

Voor de opleidingen worden innovatieve leermethodieken ontwikkeld. Zo zal naast inhoud ook de aanpak innovatief zijn.

Het innovatieteam van IMAGINNOVATION werkt aan vernieuwende leermethodieken die een leertraject op maat mogelijk maken. Het is de bedoeling dat een trainee op een flexibele manier een persoonlijk leertraject kan samenstellen, met enkel die elementen waar hij/zij nood aan heeft en met de leervorm die hem/haar het best past. Hiervoor wordt ingezet op innovatieve leermethodes  zoals blended learning, AR en VR, e‑learning en MOOC.

3. Broeikas voor ondernemerschap

In een ‘broeikas’ wordt de zin voor ondernemen aangemoedigd en cross‐overs gestimuleerd.

De broeikas is een laagdrempelige en veilige omgeving om aan de slag te gaan met sluimerende ondernemersideeën en die laten uitgroeien tot volwaardige en haalbare ondernemingen. Trainees krijgen hier de mogelijkheid om hun idee verder uit te werken onder begeleiding van de groeicoach. Om cross‐overs te stimuleren wordt ook de mogelijkheid geboden om linken te leggen met andere ondernemende trainees actief in andere sectoren.

X
X
X