Hackathon
Hackathon

T2 HACKATHON

Maak het mee op 23-24 mei

Are you the next #HACKmaster?

Hack jij samen met je ‘part­ners in crime’ onze chal­lenges? Haal al je skills uit de kast en blaas die onderne­mers, op zoek naar nieuwe, inno­vatie ideeën, omver.

 

Verscherp je TECHtalent

We lat­en je niet alleen los in onze hack jun­gle maar geven je ook tips & tricks om je idee te pitchen en verkopen.  Die helpen je niet alleen in de hackathon maar neem je ook mee in je studie, job of onderne­m­ing. Win-win!

24h CHALLENGE

Samen met het Blue­Health Inno­va­tion Cen­ter en experten van Accen­ture, Cronos en iMEC organ­iseert T2‑campus een 24h Hackathon.

what­sapp square icon
What­sApp +32 491 07 64 19 Innovat(h)or Roger

Eén team één doel

samenwerken 2.0 is de toekomst

Creëer IMPACT

optimale mix voor maximale impact

Hackteams

Stel zelf een team van bud­dies samen of meld je aan als team­mem­ber in een  crew, samengesteld uit indi­vidu­ele hack­ers. 

Iedereen is welkom: pro­gram­meurs, mar­ke­teers, tech­neuten, design­ers, star­tups, stu­den­ten, onderne­mers…

Ent­hou­si­asme en cre­ativiteit zijn de enige skills die vereist zijn.

T2-campus | Broeikas

Je gaat hack­en in een superin­spir­erende en inno­vatieve high­tech locatie.

 • Meet & greet T2-Hack­team
 • Pre­sen­tatie van de chal­lenges
 • Delen van eerste Ideeën
 • Team­for­matie
 • Start To Hack
 • Mid­night Pitch
 • Ear­ly Bird Uphill Ter­rils Run
 • Expert feed­back
  Hack Hack Hack
 • Start to Pitch
 • Jurering
 • Uitreik­ing #HACK­mas­ters

Challenge 1

Hack de (deel)economie

In deze chal­lenge dagen we jul­lie uit om met “wilde” ideeën te komen over hoe we in de toekomst beter kun­nen omgaan met grond­stof­fen, trans­port­mid­de­len, goed­eren, men­skracht,… door meer te focussen op  delen, dan op  indi­vidueel gebruik.

 

Challenge Owner | Peter Vandeurzen Cluster Manager bij Smart Cities Vlaanderen

Challenge 2

Hack het onderwijs

Er is een duidelijke shift nodig in de hele  mind­set rond de  keuze van  een studiericht­ing. We dagen je uit om een rad­i­caal nieuwe aan­pak te bouwen van het leer­sys­teem met een inno­vatieve en con­crete oplossin­gen.

 

Challenge Owner | Christel Scheepers —  Directeur Atlas college

Leer snel

experimenteer met nieuwe technologieen

Challenge 3

Hack DE ZORGSECTOR

Patiënt is OUT. Zorgcon­sument is IN! Wat als we slimme ser­vices uit andere branch­es, zoals bijvoor­beeld de luchthavens, zouden  ver­tal­en naar de zorg­sec­tor? Welke tech­nolo­gieën kun­nen wor­den gebruikt om de patiënt-gere­la­teerde logistiek effi­ciën­ter, goed­kop­er en com­fort­a­bel­er te mak­en?

 

Challenge Owner | Yves Marchal —  Innovatiemanager ZOL

5 goede redenen om je in te schrijven voor de T2-hackathon 

1. Je leert nieuwe technische vaardigheden én je wordt uitgedaagd om je soft skills te maximaliseren

Er zijn meerdere work­shops waar we je helpen met het pitchen, het mak­en van je busi­ness mod­el en  je chal­len­gen in per­son­al brand­ing

2. Je leert snel beslissen

Een hackathon is een omgev­ing om te exper­i­menten met nieuwe tech­nolo­gieën en tools. Alles mag! De feed­back van onze chal­lenge own­ers daagt je uit om ‘smart choic­es’ te mak­en.

3. Je bouwt een sterk netwerk uit

Tij­dens de hackathon werk je samen in teams van vijf. Maar tij­dens de work­shops leer je iedereen ken­nen. Van hack­er tot onderne­mer en coach. Het zijn deze soul­mates die je verder helpen met je job, studie en/of  eigen onderne­m­er­sam­bitie.

4. Je traint je probleemoplossend skills
Je moet snel werken, snel beslis­sen, leert flex­i­bel te zijn en wordt uitgedaagd om te focussen.
5. Je versterkt jouw persoonlijk merk

De T2-hackathon zet je in de spot­light. Tij­dens het TECH­fes­ti­val passeren tech­tal­en­ten, onderne­mers, star­tups waar jij een impact op kunt mak­en. Met als absolu­ut ‘moment of fame and glo­ry’  het finale pitch­mo­ment.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X