Hack­a­thon
Hack­a­thon

T2 HACKATHON

Maak het mee op 23-24 mei

Are you the next #HACKmaster?

Hack jij samen met je part­ners in crime’ onze chal­lenges? Haal al je skills uit de kast en blaas die onder­ne­mers, op zoek naar nieuwe, inno­vatie ideeën, omver.

 

Verscherp je TECHtalent

We laten je niet alleen los in onze hack jungle maar geven je ook tips & tricks om je idee te pitchen en verkopen.  Die helpen je niet alleen in de hack­a­thon maar neem je ook mee in je studie, job of onder­ne­ming. Win‐win!

24h CHALLENGE

Samen met het BlueHe­alth Inno­va­tion Center en experten van Accen­ture, Cronos en iMEC orga­ni­seert T2‑campus een 24h Hack­a­thon.

whatsapp square icon
WhatsApp +32 491 07 64 19 Innovat(h)or Roger

Eén team één doel

samenwerken 2.0 is de toekomst

Creëer IMPACT

optimale mix voor maximale impact

Hackteams

Stel zelf een team van buddies samen of meld je aan als team­member in een  crew, samen­ge­steld uit indi­vi­duele hackers. 

Iedereen is welkom: program­meurs, marke­teers, tech­neuten, desig­ners, star­tups, studenten, onder­ne­mers…

Enthou­si­asme en crea­ti­vi­teit zijn de enige skills die vereist zijn.

T2‑campus | Broeikas

Je gaat hacken in een super­in­spi­re­rende en inno­va­tieve high­tech locatie.

 • Meet & greet T2‐Hackteam
 • Presen­tatie van de chal­lenges
 • Delen van eerste Ideeën
 • Team­for­matie
 • Start To Hack
 • Midnight Pitch
 • Early Bird Uphill Terrils Run
 • Expert feed­back
  Hack Hack Hack
 • Start to Pitch
 • Jure­ring
 • Uitrei­king #HACK­mas­ters

Challenge 1

Hack de (deel)economie

In deze chal­lenge dagen we jullie uit om met wilde” ideeën te komen over hoe we in de toekomst beter kunnen omgaan met grond­stoffen, trans­port­mid­delen, goederen, mens­kracht,… door meer te focussen op  delen, dan op  indi­vi­dueel gebruik.

 

Challenge Owner | Peter Vandeurzen Cluster Manager bij Smart Cities Vlaanderen

Challenge 2

Hack het onderwijs

Er is een duide­lijke shift nodig in de hele  mindset rond de  keuze van  een studie­rich­ting. We dagen je uit om een radi­caal nieuwe aanpak te bouwen van het leer­sys­teem met een inno­va­tieve en concrete oplos­singen.

 

Challenge Owner | Christel Scheepers – Directeur Atlas college

Leer snel

experimenteer met nieuwe technologieen

Challenge 3

Hack DE ZORGSECTOR

Patiënt is OUT. Zorg­con­su­ment is IN! Wat als we slimme services uit andere bran­ches, zoals bijvoor­beeld de lucht­ha­vens, zouden  vertalen naar de zorg­sector? Welke tech­no­lo­gieën kunnen worden gebruikt om de patiënt‐gerelateerde logis­tiek effi­ci­ënter, goed­koper en comfor­ta­beler te maken?

 

Challenge Owner | Yves Marchal – Innovatiemanager ZOL

5 goede redenen om je in te schrijven voor de T2‐hackathon 

1. Je leert nieuwe technische vaardigheden én je wordt uitgedaagd om je soft skills te maximaliseren

Er zijn meer­dere work­shops waar we je helpen met het pitchen, het maken van je busi­ness model en  je chal­lengen in personal bran­ding

2. Je leert snel beslissen

Een hack­a­thon is een omge­ving om te expe­ri­menten met nieuwe tech­no­lo­gieën en tools. Alles mag! De feed­back van onze chal­lenge owners daagt je uit om smart choices’ te maken.

3. Je bouwt een sterk netwerk uit

Tijdens de hack­a­thon werk je samen in teams van vijf. Maar tijdens de work­shops leer je iedereen kennen. Van hacker tot onder­nemer en coach. Het zijn deze soul­mates die je verder helpen met je job, studie en/of  eigen onder­ne­mers­am­bitie.

4. Je traint je probleemoplossend skills
Je moet snel werken, snel beslissen, leert flexibel te zijn en wordt uitge­daagd om te focussen.
5. Je versterkt jouw persoonlijk merk

De T2‐hackathon zet je in de spot­light. Tijdens het TECH­fes­tival passeren tech­talenten, onder­ne­mers, star­tups waar jij een impact op kunt maken. Met als abso­luut moment of fame and glory’  het finale pitch­mo­ment.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X