Futu­res­killslab
Futu­res­killslab

Ready for lift‐off?

De snel veran­de­rende wereld vraagt dat je mee veran­dert. Je zal echter ook vooruit moeten kunnen kijken en oplos­singen vinden voor uitda­gingen die je nu nog niet kent.

Digitale vaardigheden

Wil je stevig in je schoenen staan in de 21ste eeuw, dan heb je extra vaar­dig­heden nodig die je verder brengen. Je digi­tale vaar­dig­heden moet je voort­durend kunnen aanscherpen. Je bent het liefst een crea­tieve probleem­op­losser, kan in team werken en goed commu­ni­ceren.

Future Skillslab

Het Future Skillslab van de T2‑campus zorgt ervoor dat deze vaar­dig­heden stel­sel­matig inge­bouwd worden in elke oplei­ding op de T2‑campus. Daar­naast biedt het Future Skillslab ook learning snacks aan die je versterken in één of meer­dere future skills.

Online learning snacks

Online learning snacks van 3 minuten met vervolg­work­shops op de campus:

  • online verga­deren
  • online samen­werken
  • timema­na­ge­ment

Workshops

  • computa­ti­onal thin­king (denken als een computer zonder te program­meren)
  • info­grap­hics
 

learning snack

Effectief online vergaderen

Verga­deren neemt veel tijd in beslag en vergt orga­ni­satie en plan­ning voor heel wat mensen. Heb je ook het gevoel dat het flexi­beler moet kunnen? Online verga­deren biedt in veel gevallen de uitkomst. In de volgende video zetten we alles op een rijtje.

Innovat(h)or Bart

Leren doe je niet alleen op de school­banken. Ik leer zelf voort­durend bij over hoe inno­vatie leren en lesgeven op een hoger niveau kan tillen.
Belang­rijk is dus dat je jezelf blijft vernieuwen en wend­baar genoeg bent om toekom­stige uitda­gingen aan te kunnen.

whatsapp square icon
WhatsApp +32 497 91 55 08 Innovat(h)or Bart

Waarom moet je snacken’?

Je leert goed je werk plannen en zelf­standig aan de slag gaan. Kortom, je bent future proof voor een duur­zame carrière.

Interactief

De T2‐opleidingen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cursussen met diverse leer‐ en oefen­kansen in virtual én augmented reality. En dankzij het mobiel leren inte­greren we een grote flexi­bi­li­teit in het leer­pro­gramma.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X