fbpx

Grootste aanbod Electro opleidingen

Meer dan 90 opleidingen

Op de T2‑campus vind je het grootste oplei­dings­aanbod van ELEKTRO in België.

#Innovat(h)or Patrick de Locht

Stel je vraag aan Innovat(h)or Patrick

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

Electro Opleidingen

Een wereld zonder elek­tri­ci­teit? Niemand kan het zich nog voor­stellen. Elek­tri­ci­teit is haast even vanzelf­spre­kend als water en lucht. Maar al die instal­la­ties moeten ook gere­pa­reerd, onder­houden en geïn­stal­leerd worden. Heb jij voldoende vakkennis of wil je je er graag in verdiepen? Dan hebben wij een groot pakket aan basis­op­lei­dingen en bijscho­lingen voor je klaar.

Innovatieve labs

De T2‑campus biedt meer dan inno­va­tieve oplei­dingen in elektro, elek­tro­nica en auto­ma­ti­satie. De unieke Labs elektro resi­den­tieel en indu­strieel, domo­tica en elek­tro­nica spelen in op vernieu­wende evolu­ties in de elek­tro­sector en bieden cursisten de moge­lijk­heid om in een omge­ving van profes­si­o­nals, hands‐on met de nieuwste tech­no­lo­gieën te werken.

agsdix-fas fa-eye

In de Kijker

In de kijker

IoT technicus smart buildings

De IoT Tech­nicus Smart Buil­dings beweegt zich in de markt van tech­ni­sche appa­ra­tuur en systemen, waarin intel­li­gentie gebruikt wordt. Elek­tro­ni­sche of op IT geba­seerde contro­le­tech­niek en sensor­tech­no­logie, voeren extra func­ties uit voor de aanstu­ring van centrale verwar­ming, venti­latie, domo­ti­ca­sys­temen in gebouwen.
Voor de cursisten die deze oplei­ding gevolgd hebben bestaan geen geheimen meer over het internet der dingen.

Basis elektriciteit

Deze module biedt je de abso­lute basis die je nodig hebt om naar andere elek­tro­tra­jecten door te groeien. Een abso­lute must voor een carri­è­res­witch rich­ting elektro. Ook ideaal voor admi­ni­stra­tief bedienden die de basis­kennis nodig hebben om met de project­lei­ders mee te kunnen sparren.

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X