fbpx
TECH­no­lo­gie­bende
TECH­no­lo­gie­bende

Genkse bende

De Tech­no­lo­gie­bende is een unieke, Genkse bende die work­shops rond tech­no­lo­gie en weten­schap aanbiedt aan kinde­ren en jonge­ren tussen 8 en 14 jaar.

Waarom moet je meedoen?

  • Tech­no­lo­gie wordt steeds belang­rij­ker in onze samen­le­ving.
  • Tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lin­gen gaan razend­snel en bedrij­ven blijven op zoek naar mannen én vrouwen met de juiste tech­no­lo­gi­sche en weten­schap­pe­lijke vaar­dig­he­den.
  • Tech­no­lo­gie is leuk voor ieder­een, jongens én meisjes!

Stad Genk stimuleert

Het onder­wijs stimu­leert en inspi­reert kinde­ren en jonge­ren rond tech­no­lo­gie en weten­schap aan de hand van STE(A)M. Stad Genk wil kinde­ren en jonge­ren van jongs af aan de kans geven om ook buiten de school(m)uren de wondere wereld van tech­no­lo­gie en weten­schap te ontdek­ken en om digi­tale skills te ontwik­ke­len.

Na school en in het weekend

Spring na school op je fiets voor volgende work­shops:

  • Robot Artec
  • Maak je eigen elek­tri­sche auto
  • Jeugd­cur­sus ster­ren­kunde
  • Coder­Dojo

Voor TECHtalenten van 8 tot 14 jaar

  • Work­shops na school en tijdens het weekend
  • Work­shops tijdens de school­va­kan­ties
  • Prak­ti­sche weetjes over alle tech­no­lo­gieën

Ben je leergierig

Ben je jong, leer­gie­ring en vooral nieuws­gie­rig? Kom dan in je vrije tijd naar T2 en ga op zoek naar jouw TECH­talent. Leren program­me­ren, een voer­tuig bouwen, apps ontwik­ke­len, … zijn enkele voor­beel­den uit het ruime aanbod aan work­shops.

Tijdens school vakanties

Zin om jezelf te ontpop­pen tot raket­bou­wer, astro­naut, ster­ren­kun­dige of robot­bou­wer? Kom alleen of met je vrien­den naar onze coole kampen!

Waar vind je deze bende?

Uiter­aard op de T2-campus maar ook in de BIB, C‑mine, Cosmo­drome…

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X