fbpx
TECHe­co­sys­teem
TECHe­co­sys­teem

Onze regio heeft tech­no­lo­gie­ta­lent nodig om te groeien. Een blik op de open­staande vaca­tu­res maakt snel de uitda­ging duide­lijk. Meer dan 100 tech­no­lo­gie­be­drij­ven enga­ge­ren zich om de schou­ders te zetten onder sterke oplei­din­gen voor tech­talent op de T2-campus.

DOE MEEPARTNERS

TECH eco­systeem

Op donder­dag 7 febru­ari werd op de T2‑campus op het Thor Park in Genk  het T2-ecosys­teem gelan­ceerd. Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus bedrij­ven die zich samen met de T2‑campus willen enga­ge­ren om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Talentontwikkeling

Het nieuwe ecosys­teem moet op tal van manie­ren de koppe­ling tussen het bedrijfs­le­ven en de T2‑campus verster­ken. Door een open dialoog kan er inge­speeld worden op de tech­ni­sche profie­len en talen­ten die er nodig zijn op de arbeids­markt. Een wissel­werking zorgt ervoor dat de juiste leer­materialen altijd voor­han­den zijn. Een bedrijf kan daar­naast ook bedrijfs­bezoeken, stages of het bege­lei­den van eind­proeven aanbie­den. Work­shops, semi­na­ries en evene­men­ten maken het ecosys­teem compleet.

Accen­ture
Agoria
AJ Solu­ti­ons
ALPAGRO Plas­tics
Analis
Apro­plan
ARBURG
Arkite NV
Autobat
Battery Pack Service
BeCode
BiASC
Bouw­unie
C.N. Rood
Caleffi Inter­na­ti­o­nal
CEB-BEC
Cegeka
C‑mine
constructiv.be
Cool­tech nv
Corda Campus nv
Corda INCu­ba­tor
Cronos Groep
Cross­road

Data Minded
De Witte Commu­ni­ca­tie
Depar­te­ment WSE
DYKA N.V.
Ecom­pany
Eener­zjie
Encon
Eneco
Ener­gy­Ville
Ener­va­lis
essecbns.be
Euka
Eurosys Nv
Flam3D
Flan­ders­Make
flux50
Fremach
G&D Energy
Google
HASCO Hasen­cle­ver GmbH + Co KG
HK Batte­ries
IBIZZ
IBM
iLumen

Incu­ba­Thor
Insaver
Intel­l­i­sol
Jaga
KU Leuven
LRM
LSU
Lucas-Nülle GmbH
Melotte NV
Micro­soft
MSD Metal­wor­king NV
Multi­medi
Nice­berg Studios
Onder­ne­mers­plat­form Limburg
Osudio
P&V Elek­tro­tech­niek
PlastIQ
POM Limburg
Provin­cie Limburg (België)
pure-air.be
Qubic
Redi­tech Group
Renis­haw plc
ROBAIR

RTCLim­burg
Siemens AG
Sirris
Smappee
SMC Corpo­ra­tion
Stago­bel
Sunlogics.Be
Switch
Team bedrijf­stra­jec­ten (Inno­va­tie­cen­trum)
Tenco DDM
Thor park
Trideus
UC Leuven-Limburg
UNIZO
Vasco
VCL
Viess­mann
VIG Vere­ni­ging indu­stri­ë­len Genk
VKW Limburg
Vlaio
Voka-Vlaams netwerk van onder­ne­min­gen
Volta
Vorme­lek

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X