TECH 4 Kids: Proef van STEM

TECH 4 Kids: Proef van STEM

Laat je zoon/dochter ken­nis­mak­en met STEM op onze TECH4kids tij­dens het TECH­fes­ti­val. T2-cam­pus wordt die woens­dag­namid­dag hele­maal ingepalmd door kinderen/jongeren. Er zijn immers heel wat uitda­gende TECHac­tiviteit­en.

WEDSTRIJD: IdeaalDuaal

WEDSTRIJD: IdeaalDuaal

Ideaal­D­u­aal is een wed­stri­jd waar­bij Syn­tra Vlaan­deren op zoek gaat naar inno­vatieve ideeën die leren op de school­bank com­bineren met leren op de werk­plek. Want dat is duaal leren.

Pin It on Pinterest

X
X
X