OPROEP: Join the EdTech‑club

OPROEP: Join the EdTech‑club

Goest­ing om met nieuwe tech­nolo­gieën (AR,VR, AI, Arduino, chat­bots, tablets…) te exper­i­menteren, ken­nis te delen over hoe deze nieuwe Edu­ca­tion Tech­nolo­gieën (EdTech) je lessen/werk kun­nen ‘pim­pen’? Dan ben jij degene die we zoeken.

Wij doen mee met de Shoe-box actie. En jij?

Wij doen mee met de Shoe-box actie. En jij?

De VZW De Samar­i­ta­nen lanceert elk ein­de­jaar een Shoe-Box actie. Van 5 tot en met 21 decem­ber kan je op een der­tig­tal inza­melplaat­sen ver­spreid over het hele land ker­st­geschenken deponeren. Ook T2-cam­pus is een inza­melpunt.

Leren (en) werken met VR‑AR‑IR

Leren (en) werken met VRARIR

Deze week organ­iseerde T2‑campus een work­shop “VR-AR-IR @vocational train­ing and edu­ca­tion” oftewel het gebruiken van Vir­tu­al, Aug­ment­ed en Infor­ma­tion Real­i­ty in beroep­strain­ing en -edu­catie. De T2‑campus wil zichzelf immers bli­jven ontwikke­len als een ‘door tech­nolo­gie onder­s­te­unde leeromgev­ing’.

Pin It on Pinterest

X
X
X