Lablaunch HVAC en Smartgrid

Lablaunch HVAC en Smartgrid

Op 26 feb­ru­ari nodig­den we iedereen uit voor de house­warm­ing van ons Energiehuis en Smart Grid labo. We bouw­den in ons HVAC-lab immers een heuse won­ing met twee verdiepin­gen waar onze trainees alle nieuw­ste tech­nieken en tech­nolo­gieën in ver­warm­ing, domot­i­ca, ven­ti­latie, bat­ter­i­jen, … in een reële set­ting kun­nen aan­leren.

Hybride zonnesysteem

Hybride zonnesysteem

De Pow­er­wall van Tes­la, de RESU(H) van LGChem, de Son­nen­bat­terie, de My Reserve van BMW en Solar­watt: intro­duc­ties van bat­ter­i­jen om thuis zonne­stroom op te slaan lijken elka­ar de laat­ste tijd wel te ver­drin­gen.

Pin It on Pinterest

X
X
X